Augusti 17, 2021Analys: När teknokrati ersätter demokrati

Författaren säger: "Teknokrati har blivit ett allestädes närvarande inslag i det nationella pandeminsvaret." Medan världen erkänner teknokratin som den naturliga fienden till andra regeringsformer, förblir USA i stort sett utan aning.