Augusti 10, 2021


Balkaniseringen av det globala internet är oundviklig

När världen rullar in i teknokratens auktoritarism kommer den att smaka på alla aspekter av Internet. I Kina är censur på IP-nivå nu standardpraxis, vilket driver användare till självsensoraktiviteter för att inte bli förbjudna helt. Västern antar alltmer samma modell.