Augusti 2, 2021


Scientism: När vetenskap blir religion

Scientism är grunden till både teknokrati och transhumanism, vilket indikerar att revolutionen som utövas mot världen är religiös. Historiskt sett slutade alla religiösa krig slutligen med ren kraft och total dominans.