Mars 20, 2023

AI kan störa världen mer än elektricitet eller internet

Elektricitet tog decennier innan den var allestädes närvarande i samhället. Internet tog bara några år. Båda skakade samhället i grunden. GPT-4 hotar nu att göra detsamma inom några månader, men den potentiella skadan på människor och samhälle är långt ifrån förstådd. Teknokrater bygger först och ställer sedan frågor senare när det är för sent att göra något åt ​​det.


Nederländska bönder gör uppror och vinner tillräckligt många platser i senaten för att blockera teknokrater

När du backas in i ett hörn och det inte finns någon flykt utom viss förstörelse, då kämpar du som en galning för att ta dig ut. Normalt milda bönder i Nederländerna gick ut på gatorna och sedan till valurnan för att få sina röster hörda och kastrerade i princip den globalistiska koalitionsregeringen. Detta borde vara ett "skott hört runt om i världen" att den stora återställningen ännu inte är ett fullbordat faktum.


Flashback: Den transhumanistiska agendan och mänsklighetens framtid

En nationell diskussion om transhumanism behövs akut innan skadan på mänskligheten blir permanent. Det kommer att finnas en dag i en inte alltför avlägsen framtid där transhumanister kommer att förklara att mänskligheten 1.0 står inför utplåning om inte transhumanistiska teknologier implementeras för att skapa mänskligheten 2.0. Ett annat existentiellt hot som global uppvärmning, Sars-CoV-2, etc.