Mars 31, 2023

The Waiting-For-Pandemic Transhuman Cult of Biodefense

Transhumans strävan efter genetisk modifiering för att förändra det mänskliga tillståndet kommer att sluta i total katastrof. "Att hacka den mänskliga kroppen" är en myt som vidmakthålls av akademiker som Yuval Noah Harari och Klaus Schwab med hans berättelse om den fjärde industriella revolutionen. Globalt sett är utgifterna för bioförsvar i biljoner och visar inga tecken på återhållsamhet.


År ett: Kina dyker upp i centrum för den nya världsordningen

Kina är utan tvekan en modern teknokrati, ursprungligen skött och undervisad av Zbigniew Brzezinski, en av grundarna av Trilateral Commission 1973. När Kina trädde in på världsekonomiska scenen, lärdes det inte ut principer för fri marknadsekonomi, utan snarare teknokrati, eller kommissionens självutnämnda New International Economic Order.