Mars 10, 2023

Centralbankens digitala valuta är slutspelet för total kontroll

Centralbankskartellen, som leds av Bank for International Settlements, spelar sitt CBDC-kort för att dominera världen. Välkommen till Fintech, den nya finansiella grenen av Great Reset, det ordinerade finansiella systemet för hållbar utveckling, alias Technocracy. Framväxten av centralbanker beskrivs i min bok, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism.