Mars 15, 2023

ChatGPT kan ha oåterkalleliga konsekvenser för lärande och beslutsfattande

Det finns två aspekter av sinnet. En handlar om vad du tycker, och AI kan fylla din hjärna full av nonsens på ett ögonblick. Den andra aspekten är hur du tänker, eller hur du kommer fram till slutsatser, övertygelser, etc. ChatGPT och look-a-likes har potentialen att koppla om din hjärna och tyst ändra dina beslutsvägar. Detta är särskilt farligt för ungdomar upp till 25 års ålder, eftersom hjärnor håller på att förberedas för livet


Microsoft skrotar AI Ethics Team när det rullar ut ChatGPT

Microsoft fördubblar på ChatGPT och relaterade AI-tekniker, och har uppenbarligen för avsikt att dominera marknaden när den förvandlas till ett kunskapsorgan för mänskligheten. Problemet? Microsoft har precis upplöst sitt AI Ethics-team som ursprungligen samlades för att vägleda den ansvarsfulla utvecklingen av AI. Detta motsvarar att Google raderade sitt credo "Don't be evil" 2018.


Ubiquitous AI-kameror för att övervaka resenärers varje rörelse, humör, beteende

Kameror tar bilder men AI tolkar dem för alla tänkbara egenskaper: identitet, humör, avsikt, följsamhet, färdriktning, handikapp, etc. Detta visar teknokratens lust efter data för att utöva Technocracys så kallade "vetenskap om social ingenjörskonst". Att manipulera mänskligt beteende är mer genomförbart idag än någonsin tidigare i historien.