Mars 13, 2023

Medicinsk teknokrati: påtvingad medicinering av alla medborgare

Det ska vara "din kropp, ditt val". Det är över. De kombinerade krafterna av teknokrati och transhumanism har nu kontroll över din kropp, både vad du stoppar i den och vad som kommer ut ur den. All sjukdom, vare sig den är verklig eller falsk, kommer att behandlas med protokoll från höjden och efter eget gottfinnande och tidpunkt.