Mars 27, 2023

Hur transhumanism står i strid med kristendomen

En kristen författare ger sex anledningar till varför transhumanism är fel och olyckligt. Eftersom det strävar efter att strukturellt förändra människor, förtjänar det kritisk analys från alla håll. Min senaste bok, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, avslöjar hur globala elitister på alla nivåer driver på transhumanismen; i verkligheten är det en återkomst av eugeniken från 20-talet.


ChatKJV: When ChatGPT Meets The King James Bible

Bibeln kommer nu att analyseras av ChatGPT, det vill säga artificiell intelligens. Ställ frågor, det ger svar. Men ChatGPT har ingen själ, än mindre ande. Så det är möjligt för AI att ge meningsfulla tolkningar och andliga råd till kännande andliga varelser? Det verkar inte, men det hindrar inte människor från att använda ChatKJV.


Oh-Oh: ChatGPT kan komma åt Internet och köra koden som den skriver

Nåväl, det här är en hal backe som kanske inte slutar bra. Frågan är, är ChatGPT intelligent nog att lära sig att fly sina gränser till det bredare internet? Om den undslipper, kan en myriad av konstgjorda, exekverande kodmoduler någonsin finnas innesluten igen? Eftersom ChatGPT är integrerat i nästan allt, kanske det inte blir så fogligt som planerat.