December 16, 2022

Dag 6: Teknokratins nödvändiga krav

Endast sju krav specificerades för att implementera Technocracy 1934. Tekniken existerade inte då för att göra jobbet, men den finns idag och den används för att sätta scenen för vetenskaplig diktatur.