December 21, 2022

Dag 9: Teknokrati och smarta städer

Ett huvudmål för Teknokrati och hållbar utveckling är att överföra resurser ur människors och deras representativa institutioners händer i ett globalt gemensamt förtroende som drivs av den globala eliten.