December 9, 2022

Dag 1: Vi varnades om teknokrati

Detta är dag ett av min artikelserie "Twelve Days of Christmas", där jag kommer att reflektera över teknokrati, teknokrater, historiska och moderna influenser och framtida riktningar. Vänligen reflektera långsamt och medvetet över varje dag.