December 12, 2022

Dag 2: Academic Backing Of Technocracy

När människor tappar förmågan att självreglera sitt eget liv och beteende kommer någon eller någon sak att gå in i vakuumet och göra det för dem, nämligen en teknokratisk elit.