Juni 18, 2021

Mercola: Socialteknik är central för teknokratkontroll

Technocracy-rörelsen definierade sig 1938 som ”Science of Social Engineering”. Det faktum att hela planeten drivs av rädsla till ett förutbestämt resultat är försvarbart bevis för att det är teknokrater som för närvarande har kontroll. Vill du se detta tydligare? Ditch rädslan och titta runt.