Juni 29, 2021

Israels nya post-sionistiska ledarskap omfattar teknokrati

Daniel Greenfield likställer Israels nya regim efter Netanyahu med teknokrati: "Israelsk postsionism, till skillnad från antisionism, föddes ur teknokrati." Hans mest förutseende iakttagelse säger att ”Till skillnad från socialism är teknokrati inte ideologiskt. Men det är så ideologiskt att det inte förstår dem som är. ”Omfattar Kanada historisk teknokrati igen?

I en historiskt och mycket exakt noggrann beskrivning av 1930-talets teknokratirörelse, avslutar författaren, ”det skulle vara fel att avfärda Technocracy Incorporated som bara ett annat misslyckat utopiskt system”.