Juni 9, 2021


Texas förbjuder företag att kräva "vaccinpass"

Varje stat i Amerika bör omedelbart följa i Texas fotspår för att förbjuda företag att kräva att kunder uppvisar vaccinpass. Sådana bevis på vaccinationer är en viktig del av Technocracys försök till statskupp och måste avvisas totalt.


China-Led Research Team i La Jolla, CA, skapar Man-Monkey Hybrid

Det ärafulla Salk Institute for Biological Studies i La Jolla, Kalifornien är värd för ett forskningsprojekt för att blanda DNA mellan apor och människor. Chockerande är att forskargruppen leds av kinesiska forskare, vilket förstärker TN: s iakttagelse om teknokratsinnade forskare att "en fjäderfågel flockar ihop."