Juni 28, 2021

Teknik: Följ pengarna, följ makten

Det borde vara omedelbart logiskt att teknokratin i slutändan skulle drivas av teknokrater och att teknokraterna skulle syssla med födseln av teknokrati. Om det är sant, bör undersökningen av det globala ekonomiska landskapet ge stöd, och det gör det faktiskt.


Transhumans använder Cryonics i hopp om framtida odödlighet

Max More och hans fru Natasha är ”grundare” till den moderna globala transhumanska rörelsen. Max driver också Alcor Life Extension Foundation där du kan låta huvudet sättas i djupfrysning under obestämd tid tills vetenskapen avancerar tillräckligt för att återföra dig till permanent liv eller odödlighet.