Februari 20, 2023

Uppsägningar? Företag vänder sig till AI för att välja utkastarna

AI hyr och AI eldar. Länge leve AI. Ingen kommer att vara nöjd med opersonlig, passionerad och buggig AI som kommer på vem som ska sägas upp vid nedskärningar. De som återansöker jobb någon annanstans kommer att bli ytterligare deprimerade när de inser att AI också fattar beslutet om anställning. Detta är hjärtslag för mekanistisk teknokrati.Manipulerar Googles AI din hjärna?

Google är en kärnkraftsbas i denna globala kabal, ofta kallad Deep State – en dold maktstruktur baserad på rikedom och finansiellt inflytande bakom (och över) de enskilda regeringarna i världen – eftersom kabalens kontrollbefogenheter är beroende av elektronisk övervakning och social ingenjörskonst.” [Mercola]