Februari 13, 2023

Joe Allen: Nedräkning till Gigadeath – Från AI Arms Race till Artilect War

ChatGPT har inte nått nivån på förväntad artificiell allmän intelligens (AGI), men den är nära och förväntas senast 2024. Säkert 2025. Med den exponentiella explosionen av maskinskapad "intelligens" riskerar mänsklig intelligens att bli helt överväldigad och störd på planetarisk skala. Dominansen av människans mentala processer kan vara den sista nyckeln till en fullskalig global teknokrati.


Googles sökchef: AI Chatbots kan ge "övertygande men helt fiktiva" svar

Googles kapitalisering sjönk med 100 miljarder dollar efter att dess ChatGPT-konkurrent Bard misslyckades med att ge korrekta svar. Hur ska någon veta vad som är sant eller falskt? Om AI är "för det mesta sant", kommer någon att bry sig om den falska informationen som oväntat kommer att konsumeras? Google arbetar för närvarande under "kod röd" villkor för att förbli relevant.


Um, ChatGPT? Bill Gates riktar uppmärksamheten mot att eliminera "desinformation" med AI

Först klimatförändringar, sedan världens hälsa, sedan mat och vatten, och nu desinformation. Bill Gates vill dominera allt i universum. Med tillkomsten och användningen av GPT-4 och ChatGPT hos Microsoft, tror Gates att dess AI kan kväva oliktänkande mot Technocrats övertagande av världen? Detta kan vara det existentiella slutet på det fria ordet om det inte förkastas.