Februari 16, 2023


Värdelösa ätare: Drog dem, ge dem datorspel, låt dem äta insekter

Teknokrati är lömsk, hjärtlös och passionerad. Den ursprungliga definitionen av teknokrati från 1930-talet är "The science of social engineering". De har vetenskapen och de kommer att använda den för att "konstruera" sinnen för att acceptera deras konditionering. Som "Borg" säger de "Motstånd är meningslöst" och "Vi kommer att assimilera". Teknokratins krig mot mänskligheten är existentiellt och möjlighetsfönstret att förkasta det stängs snabbt.


Whitehead: Böj dig inte för en diktatorisk regering

Regeringen vet allt om oss medan vi praktiskt taget ingenting vet om regeringen. Detta är bakvänt och bevis på att det teknokratiska tankesättet har tagit över i Amerika. Vi borde ha lyssnat på den brittiska TV-serien The Prisoner från 1967: ”Jag kommer inte att bli knuffad, arkiverad, stämplad, indexerad, debriefad eller numrerad. Mitt liv är mitt eget."