Februari 24, 2023


Biodigital konvergens: Pandemin startade mänsklighetens genetiska transformation

Pandemin handlade aldrig bara om ett virus och ett "vaccin". Det var den första massskaliga tillämpningen av syntetisk biologi på det mänskliga tillståndet. Som sådan övergick den teoretisk konvergensvetenskap till tillämpad vetenskap men på global skala. För en värld som för det mesta aldrig hört talas om transhumanism, har de godtyckligt placerats på förvandlingens löpande band.