Februari 8, 2023

Microsoft läser ChatGPT-liknande AI för sin sökmotor Bing

Microsofts vd säger att AI kommer att störa världen som uppfinningen av persondatorer och "cloud computing". Microsoft implementerar OpenAI och ChatGPT i Bing medan Google lanserar Bard i sin sökmotor. I slutet av 2023 kommer kunskapsinhämtningslandskapet att vara helt förvandlat och ännu är ingen exakt säker på hur det kommer att se ut, förutom att det kommer att följa "vaknade" dogmer.


Förnekelse: hur den vakna kväve oliktänkande

Propaganda finns i alla former av kommunikation och en stor sak är att ropa namn. Ordet "förnekare" har överanvänts till stor framgång av vakna ideologer: alla som talar något som de inte gillar stämplas automatiskt som "förnekare" och utesluts summariskt från diskussionen. "Förnekare" är en subtil typ av hån, vilket gör att målet verkar irrelevant, om inte skadligt.


Återblick: Dr. Deborah Birx var teknokratförstöraren som lurade Trump till att förstöra Amerika under COVID-19

Deborah Birx är en teknokrat som orkestrerade covid-19-politiken bakom kulisserna, med förräderi och svek. Detta är backpositionen för teknokrater vars agenda är eller kan blockeras på något sätt. Hennes uppenbara ignorering av den amerikanska konstitutionen, valda politiker och rättsstaten satte henne på ett självutnämnt uppdrag för att lura USA:s president och sedan lura hela det medicinska etablissemanget.