Kan 19, 2021Analys: Signerade pandemin moderniteten?

När teknokratin krossar personlig mänsklig autonomi, regering genom medborgarrepresentation och sann vetenskaplig innovation, återgår världen till tribalism och nyfeudalism. Detta är regressionen av civilisationen, dominerad av pseudovetenskapens prästkungar.