Kan 25, 2021

Facebooks massiva globala censur mot tystnad mot vaccin skeptiker

Två whistleblowers har kommit fram till Project Veritas för att avslöja att teknokrater på Facebook har vapenat plattformen för att avbryta vaccinvisshet och skeptiker över hela världen. Dessa Facebook-teknokrater är i liga med teknokrater på Big Pharma för att främja oprövade och otillåtna genterapiskott för hela världen.Miljarder köade för att kväva vaccinvänligheten

Teknokrater på Big Pharma har fastnat sin jätte snabel i statskassan och suger den torr för att finansiera och främja sin egen dominans av folkhälsan. Syftet är att manipulera alla till att ta sina oproverade vacciner, oavsett de negativa hälsoeffekterna på miljoner.