Kan 6, 2021


Först propaganda, sedan kriminalisering av oliktänkande

Mjuk propaganda har byggts upp i decennier, men nästa fas av globaliseringen är helt engagerad: det vill säga kriminaliseringen av oliktänkande. Alla revolutioner hamnar i detta skede. Avbryta, fängsla och i slutändan döda dissentanter. Markörerna för Technocracys statskupp är tydligt synliga.