Resistens

image_pdfimage_print

Föräldrar och studenter som står upp till tvingad könsidologi i skolor

FN: s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) inkluderar jämställdhet (nr 5), som det motsvarar mänskliga rättigheter. År 2016 antog FN: s råd för mänskliga rättigheter en resolution som klargjorde jämställdhet: ”Skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.” Eftersom denna politik har laddats in i amerikanska skolor är föräldrar och elever trötta på och skjuter tillbaka.


Tryckbyggnad: Alla sidor vänder mot Silicon Valley

Gene Veith konstaterar med rätta att Silicon Valley ilska både konservativa och liberaler, men den rätta anledningen avslöjas inte: teknokrater är apolitiska och använder helt enkelt politiker för att främja sin egen agenda. Vad är den agendan? Det har inte förändrats sedan 1930-talet: ”Teknokrati är vetenskapen för socialteknik, den vetenskapliga funktionen för hela den sociala mekanismen för att producera och distribuera varor och tjänster till hela befolkningen ...” (Technocrat, 1938) Slutsatsen är, ingen gillar att manipuleras.
Bekämpa tillbaka mot företagsteknokrater som missbrukar produktägare

Teknokrater vid företagsjättar gillar att projicera sin autokrati på sina produkters ägare, men flera stater slåss tillbaka. Förtryckande och orättvis praxis för att förneka produktreparationer utom genom dem håller lagstiftarna upptagna. Technocrat-advokater är ute i kraft för att stänga av konsumentlagstiftningen.