Oktober 29, 2020Big Techs censur är elektronisk bokbränning i realtid

Varje ond revolution i historien har haft sin bokbrinnande dag för att rensa information som skadar dess framgång. Dagens censur kommer i slutändan att ses som den väsentliga delen av Technocracys statskupp. Utan kunskap och förmågan att kommunicera fritt kan det inte finnas något motstånd.