Oktober 26, 2020

Delta Airlines har förbjudit 460 'Anti-Maskers'

Det finns inga lagar eller ens FAA-regler som kräver att flygbolagen ska tillämpa mandat att bära masker på flyg. Snarare följer de godtyckliga ”riktlinjer” som utfärdats av ett tvivelaktigt kvasi-federalt organ, CDC.Modig ny normal: Att förvandla världen till en Covid-Cult

Oavsett din förståelse för den stora paniken från 2020 (COVID-mania), råder det liten tvekan om att den har allvarligt trasslat med allas psykologiska, mentala och emotionella tillstånd. Ojämnt tänkande, bruten verklighet, hegeliansk dialektik, grupptänkande etc. är kännetecken för dagens värld.