Oktober 9, 2020

Virolog: SARS-CoV-2 är ett obegränsat biovapen

Denna vetenskapliga rapport är medförfattare av virologen Li-Meng Yan som nyligen meddelade att SARS-CoV-2 var konstgjord och avsiktligt beväpnad i ett kinesiskt biolaboratorium. Som vedergällning har Yans mamma arresterats i Kina.


Att attackera vetenskap i vetenskapens namn

Teknokrater har metodologiskt upplyst världen med falsk vetenskap med skadlig avsikt att manipulera och kontrollera befolkningar, nationer och ekonomier. Allmänheten är dåligt utrustad för att skilja mellan vad som är verkligt och vad som är falskt.