Oktober 8, 2020


Spansk virolog: ytterligare två år med masker

Här är en ny meme som teknokrater kommer att älska: 'Vi måste vänja oss vid att ha en mask ... och integrera dem i vårt dagliga liv.' Det är otänkbart att dessa ”forskare” är helt okunniga om den hälsokris som orsakas av maskeringen av ett samhälle


Geospatial Intel förvandlar världen

Teknokrater har skapat geospatial analys som ett heltäckande intelligensverktyg för att knyta ihop det massivt allestädes närvarande sakernas internet, självkörande fordon och satellitbilder. De kan blockeras, men de är praktiskt taget ingen allmän medvetenhet om att den ens existerar.