December 3, 2021

Teknokrati och politiken för stordatadominans

Förutsägbarhet av beteende är teknokraternas heliga gral och om du behöver lite hjälp med att bli förutsägbar har de många sätt att knuffa, manipulera, föreslå och tvinga fram vissa beteenden. Som en förutsägbar resurs säljs data från ditt liv och själ till villiga köpare. Och det finns gott om dem!Icke-kompatibla österrikare möter nu fängelse, enorma böter

Teknokratiskt tyranni fortsätter att tränga igenom i Europa eftersom Österrike strävar efter att till 100 % följa sitt vaccinmandat, inklusive boosters. Civil oro kommer säkerligen att fortsätta att öka testlösningen på båda sidor. Tyskland ökar också förföljelsen av sina oväxtliga medborgare, med förutsägbara resultat.