December 2, 2021

HR 550: House godkänner räkningen för att finansiera federal vaccinationsdatabas

Även en blind person kunde se att det enda syftet med att spåra vaccinationer är att identifiera de ovaccinerade. Teknokrater har förvandlat de ovaccinerade till en fiende som måste hanteras med fysiska medel. Idag kan det vara böter, karantäner och kriminalregister. I morgon kan det innebära massutvisning och till och med folkmordsutrensning. Tyranni drar sig aldrig tillbaka på egen hand; den måste med kraft tryckas tillbaka och definitivt erövras.


WEF säger att syntetisk biologi är nyckeln till att återställa levande system

Teknokrater/transhumanforskare definierar syntetisk biologi som "designen av nya biologiska komponenter och system" och "omdesignen av befintliga biologiska system." Detta innebär AI-assisterad genteknik för att skapa nya eller modifierade livsformer. Det är därför som FN har krävt en fullständig kartläggning av allt DNA på jorden som ska användas som en global commons-databas.