November 25, 2020

image_pdfimage_print

Låsningar är ständiga dödsmaskiner som måste stoppas

Det fanns goda skäl att 1930-talets teknokrati avbildades som en dödsmaskin: för det är det! Dess anti-mänskliga natur lyfter vetenskapen till gudomen och dess teknokrater till dess högprästadöme. Fiender av staten är förnuft och sunt förnuft.