Hållbar utveckling

Klaus Schwab: "...Vem behärskar dessa tekniker, på något sätt, kommer att bli världens mästare."

Både teknokrati och transhumanism har slagit permanent rot i den islamiska världen. Förenade Arabemiraten vill vara världsledande inom finansiell teknologi (FinTech) och också vara först med att kolonisera yttre rymden. Vidare eftertraktar de den transhumanska idén att undkomma döden. De är också nära knutna till World Economic Forum och FN.

Läs mer