Prof Neil Fergusons pandemiska modell strimlad av experter

Neil Ferguson
Vänligen dela denna berättelse!
Fergusons Imperial College-uppsats var ensidig, inte kollegialt granskad och saknade kritiska element. Hans underliggande kod för datormodell publicerades också, vilket innebar att ingen kunde undersöka den för potentiella fel.

Fergusons oansvariga släpp av resultat från sin datormodell motsvarar att skrika ”Fire!” i en fullsatt teater. Ändå orsakade den här mannen stängningen av det globala ekonomiska systemet. ⁃ TN Editor

För några veckor sedan samlade vårt parti ett team för att granska pandemimodeller som används för att informera allmän ordning. Teammedlemmarna har en matematik- och programmeringsbakgrund, vilket gör det möjligt för dem att undersöka om dessa modellers antaganden är giltiga.

Som en del av detta oberoende arbete har vårt team lämnat input till University College Londons Tim Colbourn på sitt utkast till masstestning i Storbritannien. Vi kontaktade också Neil Ferguson från Imperial College och frågade honom om han hade tittat på alternativet att isolera de äldre som en del av sin modell. Jag har hänvisat till hans svar i ett tidigare artikel.

Neil Ferguson har levererat sin modell och källkod till några få oberoende experter. Vi förstår från nyhetsrapporter att han förväntar sig att publicera det snart på Github, vilket gör att vårt team kan granska sin modell mer ingående.

Under tiden har Nirmesh Mehta från vårt team gjort några iakttagelser om Imperial College-modellen som jag tror är delaktig i detta skede för att informera den offentliga debatten.

Beskrivning

Den 16 mars 2020 Imperial College-papper, med titeln, Effekten av icke-farmaceutiska interventioner (NPI) för att minska Covid-19-dödligheten och efterfrågan på hälso-och sjukvård, har varit ett av de mest inflytelserika dokumenten för att utforma politiska svar på Covid-19-pandemin. Mer än 40 dagar efter det att det publicerades är vi i bättre ställning att bedöma riktigheten i dess förutsägelser.

Ny information tillgänglig

Under de senaste 44 dagarna har pandemin spridit sig över hela världen. De flesta länder har svarat på ett sätt som förespråkas av tidningen, även om Sverige har varit en högprofilerad utmanare, styrd av sina egna experter, Johan Giesecke och Anders Tegnell.

Med utvecklingen och storskalig distribution av antikroppstest har vi mer exakt information om spridningen av pandemin. Antikroppstest har visat att ett mycket större antal individer har utsatts för Covid-19 än tidigare trott, och möjligen tidigare än tidigare förstått. Detta kan ha två konsekvenser: (a) dödligheten kan i slutändan vara lägre, någonstans inom intervallet 0.2% till 0.6%. och (b) R0 i slutändan kan vara högre, möjligen mellan 2.6 och 3.

Vi noterar att utvecklingen av sjukdomen i Sverige inte har varit särskilt annorlunda än i andra länder. I alla länder har utvecklingen av sjukdomar minskat. Detta kan ha följande konsekvenser, att: (a) påverkan av lockdowns på R0 är relativt låg; eller (b) påverkan av sjukdomsprogression på R0 är mycket mer frambelastad än nuvarande modeller antar.

Sverige har kunnat moderera ökningen av dödsfallen i Stockholm efter en initial spridning av dödsfall i åldriga vårdhem. Antalet nya fall är platån. Detta kan ha följande konsekvenser, att (a) isolering av äldre är en genomförbar strategi, särskilt om fler resurser används för detta syfte; och (b) det mesta av risken för överbelastning av dödlighet och hälso- och sjukvård kommer från kluster med hög risk som vi nu har mer information om och därför kan planera bättre.

Inblandning

Implikationerna på hög nivå av denna nya information om modellprognoser från Imperial College kan innehålla följande, att (a) i avsaknad av ingripanden skulle hälso- och sjukvårdsanläggningar först ha varit överväldigade för kort tid; och (b) mycket mindre påträngande, men riktade insatser kunde ha lett till liknande resultat som vi ser nu, med lockdowns.

Metodiska problem

Imperial College-tidningen granskades inte. Simuleringen och programmeringen som den förlitar sig på har ännu inte publicerats i det offentliga området. Med tanke på att dess rekommendationer var i överensstämmelse med den då rådande politiken i Förenade kungariket, verkar en mycket låg streck ha fastställts av det internationella vetenskapliga samfundet på dess breda acceptans. I efterhand bör nödsituationer som denna pandemi kräva en mycket högre - och inte lägre nivå av granskning eftersom politiska svar på grundval av sådana uppgifter kan ha enorma ekonomiska och hälsoeffekter.

Även om det inte är en brist på papperet i sig, har ett problem uppstått om den demokratiska politiska processen. Bortsett från vårt politiska parti verkar inget parti i Indien eller någon annanstans ha ställt allvarliga frågor om denna eller andra modeller. Detta antyder ett behov av demokratier för att stärka deras kritiska tänkande kapacitet genom att skapa en oberoende "Black Hat" -institution vars syfte skulle vara att ifrågasätta alla tekniska (matematiska) grunder för regeringsbeslut.

Tolkningsfrågor

Imperial College-uppsatsen är en ensidig analys. Det tittar på fördelarna med en lockdown utan att gå in i kostnaderna. Den anser också att varje död är lika med alla andra dödsfall.

Vi accepterar alla ett betydande antal trafikdödsfall för att nå våra destinationer snabbare. Våra svar på olika sjukdomar inklusive influensa är mycket mindre allvarliga. I vart och ett av dessa fall utför vi implicit (eller uttryckligen) en kostnads-nyttoanalys och håller med om att ett mänskligt liv kan "handlas" (i politisk mening) mot vissa fördelar för samhället som jämförs ekonomiskt. Åtminstone ser vi på aktuella beteendemönster och förväntningar och undersöker nuvarande avvägningar.

Läs hela historien här ...

Prenumerera
Meddela om
gäst

2 Kommentarer
äldsta
Senaste Mest röstade
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
medelväg

... och, som dessa saker normalt går i detta land av make-believe, kommer Ferguson sannolikt att få en befordran och en betydande löneökning tillsammans med en stor kontantbonus. Baserat på hans osjälviska offer för mänskligheten är oddsen också att han kommer att nomineras till Nobels fredspris 2020.