Kopplingar mellan biologisk mångfald och implementering av 2030-agendan

biologisk mångfaldskarta
Vänligen dela denna berättelse!
image_pdfimage_print

Den globala biodiversitetsbedömningen (UNEP, 1995) är den mest drakoniska listan över restriktioner som någonsin har samlats och är fortfarande det centrala fokuset för alla FN-program, inklusive 2030 Agenda och New Urban Agenda.  TN Editor

En serie av nyligen utgivna publikationer uppmärksammar bidraget från biologisk mångfald till att uppnå 2030 Agenda för hållbar utveckling (2030 Agenda), vilket ytterligare belyser potentialen i nationella biologiska mångfaldsstrategier och handlingsplaner (NBSAPs) och synergier mellan biodiversitetsrelaterade konventioner för att förbättra implementeringen av målen för hållbar utveckling (SDG) och Aichi-målen.

Titeln "Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development", en policyöversikt publicerad av FN: s miljö, konventionen om biologisk mångfald (CBD), FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsbanken och FN: s utvecklingsprogram ( UNDP) ger illustrativa exempel på hur biologisk mångfald kan spela en viktig roll i ansträngningarna för att uppnå 2030-agendan och dess SDG. Den presenterar en kartläggning av kopplingarna mellan SDG: er och den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020 och dess 20 Aichi biodiversitetsmål. Avsedd att hjälpa beslutsfattare och utvecklingsproffs åtföljs av en teknisk anmärkning som innehåller detaljer om kopplingen mellan biologisk mångfald och var och en av SDG: erna. [Kortfattad politik] [Teknisk anmärkning]

Två andra publikationer betonar NBSAP: s roll i implementeringen av SDG: erna. En rapport publicerad av UNDP och det norska utrikesministeriet med titeln "Nationella biologiska mångfaldsstrategier och handlingsplaner: Naturliga katalysatorer för att påskynda åtgärder för hållbara utvecklingsmål" undersöker förhållandet mellan NBSAP och SDG. Rapporten föreslår en tvådelad taxonomi för att beskriva mer än 6,000-åtgärder från 60-länder som finns i NBSAP: erna. Syftet med analysen är att systematiskt förstå bredden och djupet av åtgärder som föreslås över alla NBSAP: er och föreslå en gemensam ram för analys för att förstå deras förhållande till SDG: erna. Det visar att effekterna av NBSAP-åtgärder sträcker sig långt bortom SDG 14 (Life Under Water) och SDG 15 (Life on Land), vilket illustrerar hur en enda åtgärd kan bidra till flera mål. Åtgärderna som ingår i alla NBSAP: er, om de genomförs, skulle katalysera framstegen inom nationell livsmedelssäkerhet, vattensäkerhet, försörjning, ekonomisk tillväxt, minskning av katastrofrisker, hälsa, kön och klimatresiliens, bland andra mål. Rekommendationerna som ingår i slutet av rapporten belyser det potentiella behovet av riktat stöd till länderna för att genomföra viktiga tematiska områden. [Offentliggörande: Nationella strategier för biologisk mångfald och handlingsplaner: Naturliga katalysatorer för att påskynda åtgärder för hållbara utvecklingsmål]

Läs hela historien här ...

Prenumerera
Meddela om
gäst
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer