Klaus Schwab: "...Vem behärskar dessa tekniker, på något sätt, kommer att bli världens mästare."

Vänligen dela denna berättelse!
Både teknokrati och transhumanism har slagit permanent rot i den islamiska världen. Förenade Arabemiraten vill vara världsledande inom finansiell teknologi (FinTech) och också vara först med att kolonisera yttre rymden. Vidare eftertraktar de den transhumanska idén att undkomma döden. De är också nära knutna till World Economic Forum och FN.

World Government Summit var medgrundat av World Economic Forum, en västerländsk konstruktion som söker världsherravälde genom teknokrati och transhumanism. Den fullt autokratiska islamiska världen är en perfekt såbädd för båda att blomstra eftersom folket inte har något att säga om den.

Det här är en kritisk artikel att läsa i sin helhet. Författaren är bosatt i Sverige. ⁃ TN-redaktör

Under World Government Summit 2023, som hölls i Dubai i Förenade Arabemiraten den 13-15 februari, förkunnade ordföranden för World Economic Forum, Klaus Schwab, att den som kontrollerar den fjärde industriella revolutionens teknologier kommer att bli mästare på världen.

Schwab presenterades av mötesordföranden, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Det var uppenbart vem som var högre i rang. Även i den nyligen släppta minnesfilmen för tioårsjubileet av världsregeringens toppmöte är Schwab öppningstalare.[1]

World Government Summit grundades 2013 som "Government Summit" av den absoluta monarken i Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum (han är också premiärminister i Förenade Arabemiraten). Enligt Schwab fungerade mötet som en "lillebror" till World Economic Forums årliga möte i Davos. 2016 uppgraderades regeringstoppmötet till att bli en organisation och namnet ändrades till ”World Government Summit” för att spegla dess ambitioner att spela en större roll på den internationella arenan och stärka samarbetet med globala institutioner och organisationer som FN , WEF och Världsbanken.[2] För att understryka detta SDGs i aktion initiativet startade samma år.[3]

Syftet med forumet är att bilda en kunskapsplattform i "korsningen mellan regering, futurism, teknik och innovation." Förutom Gergawi består ledningen av de två UAE-ministrarna Ohood Bint Khalfan Al Roumi och Omar Sultan Al Olama. Alla tre är nära knutna till World Economic Forum. Gergawi är medlem i WEF Leadership Council medan Ohood och Omar är Young Global Leaders (klass 2012 respektive 2022).

Mohammad Al Gergawi, minister för kabinettsfrågor UAE och ordförande för världsregeringens toppmöte

World Economic Forum är både en medgrundare och en nära strategisk partner. Idag är World Government Summit i hög grad deras gren i Mellanöstern, medan Sultanatet Dubai i sin tur fungerar som ett laboratorium där de futuristiska koncept och teknologier som Schwab propagerar för i sina böcker kan testas. Det är ett futuristiskt mönsterland och utgör futuristernas eget Mecka. I år tillkännagav till exempel Förenade Arabemiraten sin avsikt att lansera en digital centralbanksvaluta.[4] Landet skapade också ett rymdprogram 2006 som ledde till att en rymdsond skickades till planeten Mars 2021.

Men FN har också deltagit som strategisk partner sedan starten. Sedan dess har ett antal underordnade organ som UNESCO, UNICEF, ILO och WHO anslutit sig.

Detta visar också att WEF och FN har haft ett nära samarbete i flera år innan deras partnerskap blev officiellt i juni 2019.

Börge Brende & Klaus Schwab (WEF) och António Guterres & Amina Mohammed (FN)

FN har också en nära relation med Förenade Arabemiraten (genom ett strategiskt partnerskap) sedan landet blev självständigt från Storbritannien för över 50 år sedan. Landet är idag FN:s logistiknav i Mellanöstern och ett stort antal FN-organ finns representerade i landet.

I år arrangeras även FN:s klimatmöte COP28 i Dubai.[5] Med tanke på att landet rymmer världens sjätte största oljereserver och sjuttonde största naturgasreserver blir det onekligen lite svårt att ta deras oro för klimatet på allvar. Hela landets rikedom och den futuristiska metropolen Dubai har byggts upp med hjälp av de gigantiska oljeintäkterna. Snarare handlar deras engagemang om den tekniska omvandling som "klimatkrisen" motiverar.

Förenade Arabemiraten är en autokratisk monarki utan folklig representation och har begått många kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Att Klaus Schwab inte ser några problem med det nära samarbetet är kanske förståeligt. Ingen opposition tillåts som kan säga nej till den futuristiska övervakningsagendan. Men det faktum att det förment humanitära FN står i nära partnerskap med auktoritära och mäktiga ledare är desto svårare att smälta. Men å andra sidan är alla världens cirka 30 diktaturer medlemmar i FN.

Förutom Klaus Schwab deltog i årets möte av ett antal trogna godsägare på agendan, såsom chefen för World Trade Organization. Ngozi Iweala, IMF-chef Kristalina Georgieva, WHO chef Tedros Ghebreyesus (Tedros var där redan 2018 och pratade om att skapa "en värld utan pandemier"!!)[6]Henrietta Fore (UNICEF), Nick Clegg (Meta), och motsägelsefull futurist Elon Musk (SpaceX, Neuralink och Starlink).

Toppmötet samlar också ett antal medlemsföretag med nära anknytning till World Economic Forum tycka om GooglemetaamasonVisaPWCMcKinseyBoston Consulting Group och Accenture.

I sitt "State of the World-tal" [!] förklarade Klaus Schwab att vi är i början av en omfattande teknisk transformation som kommer att förändra allt under de kommande decennierna.

Artificiell intelligens, men inte bara artificiell intelligens, utan också Metaverse, ny rymdteknik, och jag kunde fortsätta och fortsätta. Syntetisk biologi. Vårt liv om tio år kommer att vara helt annorlunda...

Enligt Klaus är det viktigt att ta ledningen i denna utveckling för att i slutändan stå som ”världens härskare”.

… och vem som behärskar dessa tekniker, på något sätt, kommer att bli världens herre.

För att framstå som en vinnare i slutändan är det avgörande att utveckla de nödvändiga ledarskapsförmågan.

Vad Klaus syftar på är att det är de följsamma, anpassningsbara och motståndskraftiga som kommer att göra bäst. Det vill säga de som går in på den futuristiska vägen och idén om den hållbara utopi som Klaus och WEF representerar. Han sa också att det är viktigt att vara beredd på obehagliga överraskningar!

För det kommer säkert att finnas det vi kallar de svarta svanarna. De obehagliga överraskningarna som kommer i vår väg.

(En "svart svan" är "en osannolik och oförutsägbar händelse som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser".)

Enligt Klaus ska de nuvarande globala kriserna som har skapat en splittrad värld egentligen inte ses som kriser eftersom de i själva verket är ett uttryck för ”djupa systemiska transformationsprocesser”. Klaus förutspår också att de omvälvningsprocesser vi sett de senaste åren kommer att eskalera. Detta följer i stort sett de scenarier som skisserats av  Rockefeller Foundation Scenarier för framtiden för teknik och utveckling och i FN-stödda  Stort övergångsinitiativ. Det är huvudförfattaren, futuristen Paul Raskin, skrev i Resa till Earthland: Den stora övergången till planetarisk civilisation (2016):

…olika triggers kan framkalla en allmän, systemomfattande kris. Plötsliga klimatförändringar kan nämligen skapa livsmedelsbrist, ekonomisk instabilitet, massmigrering och konflikter. En pandemi, spridd av de mobila välbärgade och fattiga som tvingats flytta med rötterna, kan sprida sig vida omkring och överväldigande vårdinstitutioner. Förödelse som orsakats av en makroterroristattack kan leda till en degenerativ cykel av våld och oordning. Absolut brist på livsviktiga resurser, såsom vatten, olja och åkermark, kan skapa en tsunami av kaos. En kollaps av det globala finansiella systemet kan antända en kaskad av avbrott.[7]

Det är inte fråga om att återvända till världen som den fanns innan kriserna slog till. Vad som händer är att den gamla världen slås sönder så att den nya och "bättre" ordningen kan resa sig som en Phoenix. Schwab talar om att "vi" måste återglobalisera världen. Men den här gången med en ny ledning som effektivt kan ”sanera koldioxid” och leda världen till nollutsläpp till 2050. Tillbaka till Raskins scenarier för framtiden:

Planetfasen, född av systemisk kris, uppmanar till ett systemiskt svar.

Ett återupplivat FN

Det är där den Förenta nationerna går in på scenen som en frälsare. Under toppmötet, FN:s generalsekreterare António Guterres, i ett tal från FN:s högkvarter, sade World Government Summit har etablerat en global plattform som kommer att hjälpa till att forma framtidens regeringar. Guterres talade om behovet av att stärka global styrning för att hantera "klimatkatastrofen" samt för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen:

Vi behöver alla – över den privata sektorn, civilsamhället och utanför – att arbeta tillsammans för det gemensamma bästa. Detta är vår gemensamma agenda.

Guterres tror att han har svaret på den systemkris som drabbar världen efter pandemin och kriget i Ukraina. FN:s Vår gemensamma agenda, som introducerades 2021 och förväntas antas vid Framtidens toppmöte, i september 2024 kommer att erbjuda en helt ny uppsättning verktyg för att effektivt hantera världskriser (och världens befolkning). Mer specifikt det planerade Nödplattform är avsett att samla utvalda representanter för det globala samfundet (FN-organ, företag och civilsamhället) för att ta itu med "nödsituationer" som "klimatkriser", "pandemier", "svarta svanhändelser" och "stora händelser i rymden" (läs mer om detta i min artikel Nödplattform).

Detta kan få långtgående konsekvenser och ekar det auktoritära Fästningsvärlden scenario i Stor övergång, där "ett uppgraderat FN" används som en samordnande plattform för att implementera drakoniska åtgärder med hjälp av Big Data och övervakningsteknik för att skydda den "nya maktelitens intressen och resurser".

World Government Summit tillhandahåller ett forum där alla dessa idéer får genomslag. De avser inte bara att försöka förutsäga framtida utveckling, utan också att hjälpa till att styra den i en önskad riktning. Som Klaus Schwab sa under Det stora berättarmötet i Dubai i november 2021:

För att forma framtiden. Du måste först föreställa dig framtiden. Du måste designa framtiden. Och sedan måste du utföra.[8]

Genom det interaktiva WGS-verktyget "Teknikradar” man kan också få en inblick i framtiden som futuristerna önskar och hur långt den tekniska utvecklingen kommit inom en rad olika områden. Mer än 150 nya teknologier identifieras här, kartlagda, var och en placerad för att indikera dess mognadsstadium. [9]  Hjulet läser som en karta över alla dystopiska science fiction-koncept som någonsin föreställts och har underrubriker som Big Brother, Virtual Matrix och Post-Human Citizen. Men den här gången, inte för att varna oss för dem utan snarare för att fira att de äntligen är tillgängliga, eller förväntas bli tillgängliga inom en snar framtid.

Här hittar vi beskrivningar av hur ett socialt kreditsystem kan fungera:

Denna tekniska utveckling kan antingen hjälpa medborgare att uppnå optimala medborgarskapspoäng eller leda till utfrysning och i slutändan exil.

Olika övervakningssystem skulle omedelbart kunna flagga medborgare med låga poäng och följa dem närmare än medborgare med höga poäng. Alla missförhållanden, oavsett svårighetsgrad, skulle noteras och omedelbart straffas med hjälp av robotpolisrevisioner.

Dubai Future Forum

Framtidens museum, Dubai

I oktober 2022 anordnades Dubai Future Forum-konferensen för första gången i Framtidens museum. Bakom initiativet ligger Dubai Future Foundation, som leds av Kronprins Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) och som även inkluderar den ledande trojkan från World Government Summit. I samarbete med World Economic Forum sköter Dubai Future Foundation också det lokala Centrum för den fjärde industriella revolutionen in Förenade arabemiraten .[10]

Mötet samlade 45 internationella institutioner och 400 experter med syftet att "designa framtiden". Här diskuterades teman som ”the Future of our World”, ”Mitigating Existential Risk through Foresight”, och möjligheterna för den mänskliga civilisationen att bli en ”interplanetär civilisation”.[11] Dagordningen var tydligt sammanvävd med FN:s framtida agenda (Att tänka och agera för framtida generationer) genom deltagande av båda FN Global Pulse och FN:s framtidsforum. Bland talarna fanns svensk transhumanist Anders Sandberg från Future of Humanity Institute och Jerome Glenn från Millennieprojektet.

Under mötet har Global Future Society grundades också. En allians av futurister bildades för att göra Framtidsmuseet i Dubai till ett hem för världens futurister och visionärer.[12] Detta är som den moderna motsvarigheten till den helige romerske kejsaren Rudolf II:s strävan att samla alla de ledande alkemisterna i Prag på 16-talet. Futuristerna är 21-talets alkemister.

I ett samtal mellan Al Gergawi och en annan futurist Dr. Michio Kaku diskuterade de enorma tekniska förändringar som förväntas under de kommande 50 åren. Precis som Schwab föreställer Kaku sig en transhumanistisk framtid som förändrar själva definitionen av vad det innebär att vara människa. En total fusion mellan människa och maskin.

Datorer kommer att försvinna och ersättas av chips inbäddade i våra hjärnor. Vi kommer att kommunicera telepatiskt – och vi kommer att kunna spela in våra minnen och känslor. TV kommer också att försvinna, och internet kommer att kopplas neurologiskt. Vi kommer att använda kvantdatorer snabbare och kraftfullare än något vi sett tidigare.[13]

Kaku tror också att digitaliseringen av hjärnan kommer att leda till att vi blir odödliga.

För futurister verkar det inte råda några som helst tvivel. De drömmer om att göra en digital uppstigning för att bli supermänniskor under det nya millenniet. Att vilja bevara vår mänsklighet och vårt samhälle som det är och att avstå från erbjudandet att ”uppgraderas” med implantat klassas som bakåtsträvande och ”biokonservativt”. Som Klaus Schwab sa i sitt tal:

Du kan inte komma ikapp med den nya tekniken. Du måste vara en föregångare. För annars kommer du att vara på den förlorande sidan.

Vi verkar ha tagits över av en extrem och bisarr teknokult. Frågan är hur vi kan rädda oss från dessa orealistiska utopister med storhetsvansinne och skapa en framtid som verkligen gynnar vår mänsklighet? Kanske är det dags för en "Major Outer Space Event" där denna futuristiska kult skickas på en enkelresa till Mars? Elon Musk har deklarerat sin avsikt att starta med SpaceX 2029. Frågan är om vi har råd att vänta så länge?

fotnoter:

[1] Världsregeringens toppmöte | 10 år, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] World Government Summit (2016), World Government Summit 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] World Government Summit (2023), SDGs in Action, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), Förenade Arabemiratens centralbank kommer att utfärda CBDC som en del av sitt finansiella transformationsprogram, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as part-of-its-financial-transformation-program

[5] COP28 UAE, www.cop28.com/en/

[6] Kan vi skapa en pandemifri värld? Dr. Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin Paul (2016), Resa till Earthland – Den stora övergången till planetarisk civilisation, Tellus Institute, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), A Call for the Great Narrative, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), Teknikradar, Digitalt medborgarskap, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] UAE Center for the Fourth Industrial Revolution (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum avslutar, sätter vägen för en lovande framtid, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubai kan bli en global testbädd för framtiden,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-säger-mohammad-al-gergawi/

Läs hela historien här ...

Om redaktören

Patrick Wood
Patrick Wood är en ledande och kritisk expert på hållbar utveckling, grön ekonomi, Agenda 21, 2030 Agenda och historisk teknokrati. Han är författare till Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) och medförfattare av Trilaterals Over Washington, volymer I och II (1978-1980) med avdömda Antony C. Sutton.
Prenumerera
Meddela om
gäst

7 Kommentarer
äldsta
Senaste Mest röstade
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer

[…] Klaus Schwab: "...Vem som behärskar dessa tekniker kommer på något sätt att bli världens mästare." […]

Målriktigt

Keine der monotheistischen Religionen sade etwas anderes, als dass der Mensch allein seinem Schöpfer verantwortlich sei, und – ja! – verpflichtet, sich irdischen Autoritäten zu entziehen, die ihn davon abwendig machen wollen. Das trifft für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen zu. Sie synd frei, sich anders zu entscheiden. Die in den Schriften dieser Religionen angekündigten Konsequenzen für die Entscheidung gegen Gott und für die “Pharaonen” sind allderdings grauenhaft.

Erik Nielsen

Det här är ganska intressant. Kan du ge en ref till var detta står i bibeln eller koranen?

Erik Nielsen

Varför kan inte dessa idioter bara leva ett normalt jäkla liv?

[…] Postat den 3 april 2023 Klaus Schwab: "...Vem behärskar dessa tekniker, på något sätt, kommer att bli världens mästare." […]

joe

Så när du får tillräckligt låg CO2 kommer vi alla att svälta utan växtliv; är det planen?

georgeOh

Klaus, jag bryr mig inte HUR du gör, dö bara så snart som möjligt. Du är en plåga på mänskligheten.