New Urban Agenda

image_pdfimage_printFN: s nya urbana agenda i Latinamerika kräver paradigmskift

Det viktigaste resultatet av Habitat III som hölls i oktober 2016, var ”antagandet av det slutliga dokumentet New Urban Agenda (NUA) som det nya mandatet för utveckling av städer och mänskliga bosättningar under de kommande 20-åren.” FN förenar sig nu med Latinamerika att påtvinga sin teknokratiska tyranni på intetanande stadsbor.

Städer 2030: Implementering av den nya stadsagendan

FN främjar Teknokrati genom sina program för hållbar utveckling, New Urban Agenda och Agenda 2030. Det har också svurit att störta kapitalismen och Free Enterprise helt och hållet, och en viktig del av deras strategi är att omvandla städer över hela världen.