Green New Deal


Fulltext till AOC: s Green New Deal

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ansåg att det var nödvändigt att läsa om hela Green New Deal-resolutionen på kammaren eftersom alltför många republikaner bara inte förstod vad det var. Nu är alla ansvariga för att avvisa det.


Den digitala mentaliteten i EU: s Green New Deal

Den här artikeln av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avslöjar att deras Green New Deal i huvudsak förlitar sig på "teknisk optimism", det vill säga satsa på framtida teknik som ännu inte uppfunnits eller upptäckts, för att uppnå sina mål.

Europeisk "Green Deal" är så dålig som den blir

Europa skapar och tar in sin egen giftpiller som kommer att leda till enorma investeringar i ett ekonomiskt kaninhål. Det sociala fallet kommer aldrig att knytas till grundorsaken till deras undergång: malinvesteringar bundna till grundlös och anti-mänsklig politik.