Green New Deal

Club Of Rome kräver grön omstart efter pandemi

Författarna säger att "vi kan använda vetenskapen för att utforma ekonomier som kommer att mildra hoten från klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och pandemier." Faktum är att vetenskapen redan har utformat som system och det kallas Technocracy, aka Sustainable Development.


Europas gröna nyavtal marscherar sig obegränsat

FN säger att ”En grön ekonomi innebär frikoppling av resursanvändning och miljöpåverkan från ekonomisk tillväxt”. Detta indikerar en total okunnighet om den ekonomiska verkligheten att resurser är absolut nödvändiga för någon ekonomisk verksamhet.