Hållbart kaos: när globalister kräver en "stor återställning"

Vänligen dela denna berättelse!
Den ultraladala agendan för den globala eliten är att helt störa den befintliga ordningen och genomföra sin nya modell för hållbar utveckling, aka Technocracy, där hela planeten kommer att styras av tekniken. Det är trots allt en modig ny värld. ⁃ TN Editor

Avslöjandet den 3 juni av World Economic Forum of 'Smakämnen Stor återställning"dagordningen verkar på ytan vara ett nyutvecklat koncept skapat direkt som svar på Covid-19. Som det visar sig de första ljuden av en 'återställa"gjordes faktiskt så långt tillbaka som 2014.

För att uppskatta betydelsen av WEF: s ingripande är det viktigt att först erkänna åren fram till 2020 och hur de lagt grunden för var vi befinner oss i dag.

2014

Varje januari är WEF värd för sitt årliga möte i Davos, Schweiz. 2014 bad Christine Lagarde, som då var VD för IMF, för en "återställa'av penningpolitiken, den finansiella sektorns regleringsmiljö och strukturella reformer av globala ekonomier.

Lagarde var fast vid att en återställning krävdes 'på det sätt som ekonomin växer runt om i världen'. Lagarde citerade ut faran för ekonomisk stabilitet på grund av 'Lagardebubblor utvecklas här och där", över 200 miljoner världen över som var arbetslösa och ekonomisk tillväxt var för långsam.

Trots dessa oro var Lagardes uppfattning att skattekonsolidering inom nationella ekonomier fortfarande var nödvändig för att kontrollera utgifterna och säkerställa posten 2008 'återvinning".

I januari 2019 publicerade jag en artikel som gick i detalj om den penningpolitiska aspekten av "återställa"befordrad av Lagarde (Monetär politik "Återställ": Från retorik till verklighet). Jag tog upp hur vid lagardens ingrepp Federal Reserve smalade in sina tillgångar för att köpa tillgångar (kvantitativ lättnad), som introducerades i efterdyningarna av Lehman Brothers kollaps som utlöste finanskrisen 2008.

Kom i slutet av 2014 hade Fed stannat helt till QE. Ett år senare i december 2015 började de höja räntorna för första gången på över ett decennium och skulle senare fortsätta att införa ett program för minskning av tillgångar där centralbanken började rulla av tillgångar från balansräkningen.

För Lagarde skulle internationellt samarbete vara nödvändigt för att en återställning ska lyckas. Utan länder som samarbetar skulle det troligtvis vara för fullt med instabilitet och turbulens på marknaden. I en intervju med Bloomberg vid WEF-mötetLagarde betonade vikten av "medellång sikt"när det gäller att uppnå återställningen:

På kort sikt kolliderar med medellång sikt men frågan är att ta medellång sikt till den personliga, politiska och företagsekvationen. Och det är jobbet för IMF.

2015

När jag tittar tillbaka var 2015 ett mycket betydelsefullt år där globala planerare uppger ganska öppet sina ambitioner om en ny världsordning som skulle genomföras under det nästa halvt decenniet.

Först kom avslöjandet av FN: s härledda Agenda 2030 i septemberoch med det sjutton huvudmål kända som målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN: s 193 medlemmar, och antagandet sammanföll med 70-årsjubileet för institutionens existens.

Huvud bland de sjutton målen var att få slut på fattigdomen 2030 och för att det skulle finnas noll hunger. Åtgärder mot klimatförändringar behövdes också, liksom skapandet av hållbara städer och samhällen och god hälsa och välbefinnande (som FN direkt associerar med vaccinerande familjer).

Agenda 2030 ersatte millennieutvecklingsmålen, som infördes 2000 och omfattade en serie mål som skulle slutföras 2015. Enligt FN"enorma framsteg"hade gjorts"men mer måste göras".

För att få en känsla av vad FN menar med 'mer", när de hållbara utvecklingsmålen undertecknades av Claire Melamed, som 2015 var chef för den globala tänkstanken Overseas Development Institute, berättade för BBC:

Om de möts måste vi se enorma mängder pengar. Vi kommer att se regeringar bete sig på ett helt annat sätt. Vi måste se företag förändra sina affärsmetoder helt. Det kan göras, men den verkliga frågan är om vi vill göra det tillräckligt.

Melamed är nu verkställande direktör för Global Partnership for Sustainable Development Data. Bland organisationens finansieringspartners finns Bill och Melinda Gates Foundation, som är en framstående organisation i strävan efter ett vaccin för att immunisera människor mot Covid-19.

I december 2015, tre månader efter tillkännagivandet av Agenda 2030, grundades Paris klimatavtal på COP21-konferensen. Avtalet kopplas direkt till FN och fungerar inom gränserna för FN: s ramkonvention om klimatförändring och var det första någonsin universella och rättsligt bindande avtal som antogs i ämnet.

För att uppnå målen för avtalet, varav en begränsar den globala uppvärmningen till under två grader, 'lämpliga finansiella flöden, en ny teknikram och en förbättrad ram för kapacitetsuppbyggnad kommer att införas, och därmed stödja åtgärder från utvecklingsländer och de mest utsatta länderna, i linje med sina egna nationella mål. '

Hittills har 189 länder ratificerat avtalet från 197 som var närvarande vid konferensen i Paris. I oktober 2016 nåddes den nödvändiga tröskeln för att avtalet träder i kraft.

2016

Med Agenda 2030 och Paris klimatavtalet nu igång, började World Economic Forum (som fullt ut stöder FN: s hållbara utvecklingsmål) med den fjärde industriella revolutionen (4IR) som tema för dess årliga möte. Jag skrev om detta 2018 (Fjärde industriella revolutionen: Mission Creep mot en ny världsordning - del ett) och tog upp hur den verkställande ordföranden för WEF, Klaus Schwab, beskrev påverkan som den fjärde industriella revolutionen skulle ha på världen.

För det första skulle det vara alltomfattande och involvera alla intressenter i den globala politiken, vilket innebär fullt engagemang med den offentliga och privata sektorn, akademin och det civila samhället. Vissa aspekter av revolutionen inkluderar störningar i arbetstillfällen och färdigheter, affärsstörningar, innovation och produktivitet, smidig styrning och säkerhet och konflikter.

För det andra är förbindelserna genom dessa områden en hel mängd oro som innefattar ökningen av blockchain-teknik, global styrning, framtiden för företag, arbetskraft och sysselsättning, regeringens framtid, produktionens framtid, hållbar utveckling och sociala skyddssystem.

Revolutionen kallas som en digital revolution, en där "fusion av teknik"förkroppsligar de fysiska, digitala och biologiska sfärerna samman. Konstgjord intelligens, robotik, nano och bioteknologi är alla en del av visionen för 4IR.

Schwab gjorde det mycket tydligt att världen kan förvänta sig att revolutionen skulle vara en "symbios mellan mikroorganismer, människokroppen, de produkter som människor konsumerar och de byggnader vi bor. ' En konsekvens av detta är att människor inte längre bara kommer att vara teknikanvändare, utan de kommer att börja konvergera med både den digitala och biologiska världen för att bli en del av den. En andra konsekvens är att varje industri på planeten kommer att utsättas för en viss grad av 'störningar"när 4IR fortskrider, vilket resulterar i att systemen för produktion, förvaltning och styrning förvandlas.

Det stannar inte där. Utanför jobb, mänsklig identitet, integritet, begrepp om ägande, konsumtionsmönster, den tid som ägnas åt arbete och fritid, hur vi utvecklas som individer och hur vi möter människor och vårdar relationer kommer alla att behöva ändras för att rymma 4IR. Sedan Covid-19 började har många av dessa saker redan genomgått betydande "störningar'

Strax efter WEF-mötet 2016 upplevde världen betydande geopolitiska brott med att Storbritannien röstade för att lämna Europeiska unionen och Donald Trump valdes till USA: s 45: e president.

2019

Tre år efter att de signalerade att stora tekniska, politiska och samhälleliga förändringar skulle komma, var World Economic Forum tillbaka med ett nytt tema - 'Globalisering 4.0: Forma en ny arkitektur i den fjärde industriella revolutionens ålder'. Det var ett ämne som jag behandlade i en artikel publicerad runt tiden (Varför avslåande globalistiska varningar som "projektets rädsla" kan bevisa ett misstag).

Verkställande ordförande Klaus Schwab var vid det igen och upprepade att "odina system för hälsa, transport, kommunikation, produktion, distribution och energi - för att bara nämna några - kommer att omvandlas helt. ' Inkluderat i omvandlingens bredd skulle vara blockchain och distribuerad huvudboksteknik, två grundläggande komponenter i drivningen mot ett globalt nätverk för digital valuta.

När vi pratar om 'Globalisering 4.0", Beskrev Schwab nutiden som en"era av utbredd osäkerhet och frustration', och fortsatte med att skylla denna miljö för en ökning av populismen.

Vad Schwab inte direkt nämnde är hur en återupplivning av protektionistiska tendenser hjälpte WEF att kunna driva argumentet för 4IR. Ju större nivå av global oenighet, desto större möjligheter har grupper som WEF att kunna odla konceptet om en ny världsordning och övertyga människor om dess nödvändighet. Globalisering 4.0 är en aspekt av 4IR, en vision som Schwab förbehåller sig utan förbehåll för:

Globaliseringen 4.0 har bara börjat, men vi är redan mycket förberedda på det. Att hålla sig fast vid en föråldrad tänkesätt och tänka på våra befintliga processer och institutioner kommer inte att göra. Snarare måste vi göra om dem från grunden, så att vi kan dra nytta av de nya möjligheterna som väntar oss, samtidigt som vi undviker den typ av störningar som vi bevittnar idag. 

'Redo eller inte", Varnade Schwab,"en ny värld är över oss".

Fem månader från WEF-mötet införde Bank for International Settlements ett nytt koncept som kallas 'BIS Innovation Hub', också känd som 'Innovation BIS 2025'. Detta är ett ämne som jag också har skrivit om tidigare (Innovation BIS 2025: En springande sten mot en ekonomisk "ny världsordning").

BIS beskrev hubben som en medelfristig strategi bestående av tre huvudelement:

  • Identifiera och utveckla djupgående insikter om kritiska trender inom teknik som påverkar centralbank
  • Utveckla offentliga varor i teknikutrymmet inriktat på att förbättra det globala finansiella systems funktion
  • Tjäna som en samlingspunkt för ett nätverk av centralbanksexperter på innovation

Vid lanseringen av navet talade BIS General Manager Agustin Carstens om 'omforma det finansiella landskapet"följer"de ärr som finanskrisen lämnade'. Enligt Carstens var det nu dags att reformera det sätt som centralbankssamhället fungerar.

När man gräver ner i BIS Innovation Hub blir det tydligt att i kärnan i projektet är skapandet av centralbankens digitala valuta (CBDC). I praktiken skulle detta innebära avskaffande av materiella tillgångar som sedlar och mynt och se skapandet av en ny form av digitala pengar som utfärdats av centralbanker.

Globala betalningssystem håller på att reformeras för att tillgodose användningen av blockchain och distribuerad huvudboksteknologi, och centralbanker börjar nu sprida teknisk detalj för hur en CBDC kan utfärdas.

Som det nu är, är ett flyktigt geopolitiskt klimat, förvärrat av Covid-19 och den obevisade rädsla för att hantera fysiska pengar kan överföra viruset, hjälpa BIS i deras ambitioner att helt återställa hur allmänheten kommer att interagera med centralbankens pengar under de kommande år.

I en uppföljningsartikel kommer vi att titta specifikt på vad World Economic Forum har kallat ”Den stora återställningen"och vad exakt globala planerare vill uppnå.

Läs hela historien här ...

Prenumerera
Meddela om
gäst

50 Kommentarer
äldsta
Senaste Mest röstade
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
Gkam

Detta är löjligt!!

Kommer det från GRU?
Infowars?
RT?
Räv?

Utan hållbara åtgärder och verksamheter dör vi.

Patrick Wood

Jag har ingen aning om vad som särskilt "utlöser" dig om detta, men du vet säkert hur du klickar på en Läs mer-länk för att hitta källan till en berättelse. Den skrevs av Steven Guinness som täcker "Ekonomisk och geopolitisk analys från Storbritannien".

Karen

Dessa globalistiska folk vet vad de gör. Deras långa planeringstaktik kommer att realiseras. Att vara ledare har blivit skadligt för sitt eget liv. Exempel - Guy Phillips, kandidat till Scottsdale-lagstiftaren, hade en god smak av terror från BLM och andra onda grupper. Yttrandefriheten accepteras inte längre, och om de onda inte gillar din sanning hotar de dig och din familj. Detta avskräcker vem som helst att ta ställning. En sorglig tid för Amerika.

Deirdre

En sorglig tid för ALLA MÄNNISKA varelser i världen.

Karen

Korrigering – Guy Phillips är kandidat för kommunfullmäktige, inte för lagstiftaren.

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] and the Global Predators: We Are the Prey 12, 13, 14, 15 America Out Loud 18 februari 2022 16 Technocracy.news 25 juni 2020 17 Gov.uk Den fjärde industriella revolutionen 18 UN.org 22 april 2020 19 Försvararen 9 november, […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] und was nicht – im Namen der Bekämpfung des Klimawandels und der Rettung des Planeten. Der Great Reset ist in der Tat der Reset des Lebens und der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Kein einziger Bereich […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] and the Global Predators: We Are the Prey 12, 13, 14, 15 America Out Loud 18 februari 2022 16 Technocracy.news 25 juni 2020 17 Gov.uk Den fjärde industriella revolutionen 18 UN.org 22 april 2020 19 Försvararen 9 november, […]

[…] 16Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 16 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

trackback

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] Program 20224 YouTube 13 april 20225 Washington Examinator 23 maj 20226 Technocracy.news 25 juni 20207 Gov.uk The Fourth Industrial Revolution8 UN.org 22 april 20209, 12 Unlimited […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 giugno 2020 […]

[…] 6 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 23 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 4 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] 1 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] nu har du förmodligen hört världsledare tala om ”Den stora återställningen”, ”den fjärde industriella revolutionen” och uppmaningen att ”bygga tillbaka bättre” – vilket också […]

[…] 1 Technocracy.news 25 juni 2020 […]

[…] nur, ob genügend Menschen bereit sind, sich dagegen zu wehren, um etwas zu bewirken.Quellen:1 Technocracy.news 25 juni 20202 Gov.uk The Fourth Industrial Revolution3 Intellectual Takeout 12 oktober 20204 The White […]

[…] nu har du förmodligen hört världsledare tala om ”Den stora återställningen”, ”den fjärde industriella revolutionen” och uppmaningen att ”bygga tillbaka bättre” – vilket också […]