Digital identifiering är central för total kontroll

Vänligen dela denna berättelse!
Krav #4 och #5 som anges i Technocracy Study Course (1938) säger, "Ge en specifik registrering av typ, slag etc. av alla varor och tjänster, där de produceras och där de används" och "Ange specifik registrering av varje individs konsumtion, plus en registrering och beskrivning av individen."  Detta är endast möjligt med ett universellt ID-system.

Detta är också ett bevis på att Kina är en teknokrati och att resten av världen snabbt håller på att omvandlas till samma system av vetenskaplig diktatur. ⁃ TN-redaktör

Lag och rättvisa är en central del av samhällskontraktet, men många människor har inte tillgång till systemet. Detta vill FN ändra på. Alla ska inkluderas i rättssystemet, men det innebär också att de själva kan ställas till ansvar om de bryter mot folkrätten och inte följer dikten uppifrån. För att råda bot på detta krävs en digital juridisk identitet. Detta öppnar också dörren till en programmerbar digital valuta, sociala krediter och automatiserat beslutsfattande. Den internationella rätten hänvisar specifikt till Agenda 2030. Det ska inte vara möjligt att undgå att uppfylla målen för hållbar utveckling. Detta gäller nationer, företag och individer.

Som tidigare FN:s Agenda 2030-samordnare David Nabarro sa i en intervju med Sveriges Radio 2016:

Agenda 2030 är inget man kan välja att säga ja eller nej till – det är obligatoriskt, det är nyckeln till mänsklighetens och planetens överlevnad.[1]

Redan 2012 höll FN ett högnivåmöte om rättsstatsprincipen, där det i resolutionen stod:

…vårt kollektiva svar på de utmaningar och möjligheter som uppstår från de många komplexa politiska, sociala och ekonomiska omvandlingar som ligger framför oss måste vägledas av rättsstatsprincipen, eftersom den är grunden för vänskapliga och rättvisa relationer mellan stater och grunden på vilken rättvisa och rättvisa samhällen byggs.[2]

Folkrätten måste vara i samklang med den stora omvandlingen (den internationella utvecklingsagenda efter 2015).

För att arbeta måste det finnas en universell tillgång till Internet. Digitalisering är nyckeln och utgör en central del av FN:s partnerskap med World Economic Forum. Såsom uttrycks i det strategiska ramverket 2019::

"Digitalt samarbete – Möt behoven från den fjärde industriella revolutionen samtidigt som du försöker främja global analys, dialog och standarder för digital styrning och digital inkludering."

En juridisk identitet för alla är nära kopplat till utvecklingen av ett digitalt ID och är en del av Agenda 2030 MÅL 16Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Detta är syftet med det offentlig-privata partnerskapet ID2020 och innebär i förlängningen att alla behöver en digital ID och internetuppkoppling för att få tillgång till olika former av samhällsservice.[3] Bakom detta initiativ ligger Rockefeller FoundationGAVIAccenture och Microsoft, i samarbete med bl.a FN:s internationella datorcenter (UNICC)Master och Facebook. Deras årsmöten har hållits i FN:s högkvarter i New York sedan 2016. (Detta beskriver jag också i kapitlet ”The Passport” i Den globala statskupp).

2016 släppte också World Economic Forum rapporten En plan för digital identitet (med medverkan från skådespelare som t.ex Identitet 2020 (ID2020)MasterVisaLloydsGates Foundation och BlackRock) som leds av revisionsbyrån Deloitte där man undersökte fördelarna med att utveckla ett digitalt identifieringssystem och hur finansbranschen skulle kunna bidra till att förverkliga detta mål.[4] 2018 kopplades digital identitet till ”det nya sociala kontraktet” när WEF, under ledning av IT-konsultföretaget Accenture, släppte rapporten Identitet i en digital värld med ett antal leende glada barn på förstasidan.

Innan covid-19 fick all uppmärksamhet från allmänheten var problemen med papperslösa flyktingar ett återkommande tema i media. Detta drevs av bl.a. ID2020 i spåren av den stora flyktingkrisen 2015.

2019, FN:s generalsekreterare António Guterres etablerade Högnivåpanel om intern förskjutning under ordförandeskap av Europeiska kommissionens vice ordförande Federica Mogherini och Donald Kaberuka av Rockefeller Foundation. Deras syfte var att ta itu med "den globala flyktingkrisen" och "att uppnå hållbara lösningar för människor som fördrivits av väpnade konflikter, allmänt våld, kränkningar av mänskliga rättigheter, såväl som katastrofer och de negativa effekterna av klimatförändringar."

Lösningarna inkluderar att skapa partnerskap med den privata sektorn (World Economic Forum och deras företagsmedlemmar) och en massiv datainsamling för att studera flyktingarnas rörelsemönster och behov.[5] Dessa partnerskap inkluderar Förskjutning Tracking Matrix och Gemensamt datacenter om tvångsförflyttning. Det senare är ett partnerskap mellan VÄRLDSBANKEN och FN: s högkommissionär för flyktingar (UNHCR). Ett digitalt ID för flyktingar, som identifierats av ID2020, Världsbanken och UNHCR, var en viktig komponent i hur denna datainsamling kunde genomföras.[6]

 

För detta ändamål VÄRLDSBANKEN Grupp kör ID4D (Identification for Development) initiativ tillsammans med FN med fokus på utvecklingsländer. Initiativet omfattar bl Bill & Melinda Gates Foundation, den Secure Identity Alliance (grundat av franska Thales som främst arbetar för försvarsindustrin), den Världsmatprogrammet och Master.[7]

Deras syfte är att utveckla ett identitetssystem som är "inkluderande, förtroendefullt, ansvarsfullt" och som används för att "förbättra människors liv" och uppnå hållbarhetsmålen. Det är ett vanligt språk i vacker måleri för att legitimera en omfattande befolkningskontroll. Det är i detta sammanhang som "inkluderande" ska förstås.

COVID-19 var en kraftfull utlösare för att kickstarta denna utveckling. Detta gäller nu även den utvecklade delen av världen. Som World Economic Forum skriver i rapporten Digital Identity Ecosystems: Unlocking New Value (2021):

Covid-19-pandemin har påskyndat behovet av att identifiera och verifiera identiteten för individer och organisationer inom ett brett spektrum av sektorer, i så olika sammanhang som införandet av hälsostatusintyg till fjärrintroduktion för anställda.[8]

Bakom rapporten står arbetsgruppen Forma framtiden för digital ekonomi och ny värdeskapande, ledd av Derek O'Halloran (medlem i WEF:s verkställande kommitté). I november 2021 släppte de rapporten Delade vägledande principer för digital hälsoinkludering, som förespråkar digitalt medborgarskap.

Som namnet på WEF:s arbetsgrupp indikerar handlar det här ytterst om den digitala ekonomin. Förutom att hantera covid-19 och vaccinationer är digital identifiering kopplad till betalningssystemet och omvandlingen från fysisk till digital valuta. Som Världsbanken uttrycker det:

Covid-19-pandemin har belyst vikten av digitaliserade ID och regering-till-person (G2P) betalningsekosystem för effektiva och rättvisa svar, återhämtning och motståndskraft.[9]

Detta är en del av utvecklingen av CBDC (Central Bank Digital Currency). En digital centraliserad valuta där alla transaktioner är spårbara.[10] World Economic Forum driver Digital Currency Governance Consortium som fungerar med CBDC. I gruppen ingår Mark CarneyJacob A. Frenkel och Tharman Shanmugaratnam från Grupp av 30 och Erik Jing från ANT-gruppen.[11] (ANT var den ursprungliga utvecklaren av det sociala kreditsystemet i Kina.) Shanmugaratnam är också en del av FN:s högnivåpanel för effektiv multilaterism.

Digitalt ID är en viktig del av infrastrukturen och möjliggör centraliserad övervakning.

Den mest lovande designen för allmänt bruk är en CBDC som bygger på ett digitalt identitetssystem, som skyddar dataintegriteten samtidigt som det erbjuder skydd mot olaglig aktivitet och potentiellt effektiviserar gränsöverskridande betalningar.[12]

Valutan är också programmerbar. Centralbanken kan bestämma vad pengarna kan användas till, lägga till ett slutdatum för användning och geografiskt begränsa inom vilket område pengarna kan användas (detta framkom som ett förslag i samband med pandemin). Om detta görs kan det få långtgående konsekvenser.

Om detta är kopplat till ett socialt kreditsystem går det att begränsa de som inte lyder orderna uppifrån på ett mycket abrupt (och omänskligt) sätt. Precis som ANTs sociala kreditsystem. Under miljökonferensen Stockholm +50 i juni 2022 diskuterades också sätt att koppla detta till våra individuella koldioxidavtryck. Som J. Michael Evans av kineserna Ali Baba-gruppen uttrycker det:

Vi utvecklar genom teknik möjligheten för konsumenter att mäta sitt eget koldioxidavtryck. Vad betyder det? Det är dit de reser, hur reser de, vad äter de, vad äter de på perrongen. Så individuell carbon footprint tracker.

Detta är en del av FN:s Global Digital Compact (som jag kommer att skriva om i del sju – Förbättra digitalt samarbete). Här är en propagandafilm från de statskontrollerade Kinas globala tv-nätverk som beskriver det kinesiska sociala kreditsystemet.

The Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES), som presenterades i Stockholm, skriver i sin rapport Handlingsplan för en hållbar planet i den digitala tidsåldern:

Digital teknik och innovation, om den drivs inkluderande och med avsikt, kan ge myndigheter, företag, samhällen och individer möjlighet att fatta beslut och vidta åtgärder som kan möjliggöra planetarisk hållbarhet och rättvis mänsklig utveckling.

WEF:s rapport Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries handlar också om en framtid där digital identifiering har flyttat in i kroppen och där dina beslut hanteras av en digital mellanhand.[13]

Tänk om tekniken tillät dig att lägga ut ditt beslutsfattande ännu längre – till en digitalt automatiserad agent, eventuellt med hjälp av artificiell intelligens (AI), som aktivt skulle kunna fatta dessa beslut åt dig?

Det går att se hur detta AI-baserade system på sikt kan kombineras med implementering av 2030 agenda, vilket möjliggör ett teknokratiskt kontrollsystem med automatiskt beslutsfattande att uppnå Vår gemensamma agenda's mål om "effektivt genomförande av internationell rätt".

Referenser

[1] Sveriges Radio (2016), Nabarro om FN:s hållbarhetsmål: De är obligatoriska

[2] Förenta nationerna, Förklaring från generalförsamlingens högnivåmöte om rättsstatsprincipen på nationell och internationell nivå

[3] https://id2020.org/digital-identity

[4] World Economic Forum (2016), En plan för digital identitet Finansinstitutens roll i att bygga digital identitet

[5] Förenta nationerna, FN:s högnivåpanel för intern fördrivning

[6] UNHCR, UNHCR stärker insatserna för digital identitet för flyktingar med estniskt stöd

[7] ID4D

[8] Varlds ekonomiskt forum, Ekosystem för digitala identiteter: Låser upp nytt värde

[9] ID4D, Årsredovisning 2021

[10] Thales, Digital valuta: centralbanker slår tillbaka

[11] Varlds ekonomiskt forum, Digital Currency Governance Consortium White Paper Series

[12] BIS, Centralbankernas digitala valutor förebådar ett nytt kapitel för det monetära systemet

[13] Varlds ekonomiskt forum, Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries

Läs hela historien här ...

Om redaktören

Patrick Wood
Patrick Wood är en ledande och kritisk expert på hållbar utveckling, grön ekonomi, Agenda 21, 2030 Agenda och historisk teknokrati. Han är författare till Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) och medförfattare av Trilaterals Over Washington, volymer I och II (1978-1980) med avdömda Antony C. Sutton.
Prenumerera
Meddela om
gäst

2 Kommentarer
äldsta
Senaste Mest röstade
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
Katt

Hmmmm nej! Åker inte dit, nu eller någonsin! Ingen byråkrat kommer att hantera mina pengar, min hälsa, min köttkonsumtion, vart jag går, vad jag köper, (vapen och ammunition) etc.
'Jag äter vad jag snälla, (icke gmo såklart).
Det här är bills gates/ schwab-varelsernas våta dröm och jag kommer absolut INTE att vara en del av det.
'Jag har GUD givit rättigheter och det är planen jag håller fast vid.
JAG KOMMER INTE ATT FÖLJA!

[…] Digital identifiering är central för total kontroll […]