NY-staten föreslår interneringscenter för medborgare som är "potentiellt farliga för folkhälsan"

Wikimedia Commons / National Guard
Vänligen dela denna berättelse!
Denna räkning från 2021 i staten New York har precis lämnats in och har ännu inte godkänts men den verkar ha stöd. Om det lagstiftas kommer det att vara den första instansen av statligt auktoriserade interneringscenter för alla som anses vara "potentiellt farliga för folkhälsan."

Detta innebär att staten med våld kan ta bort dig från samhället om den tror att du är en risk för folkhälsan. Det skulle vara en öppen inbjudan till fullblåst teknokratyranni. ⁃ TN Editor

NEW YORK STAT
________________________________________________________________________

416

2021-2022 Regelbundna sessioner

MONTERING

(FÖRFILERAD)

Januari 6, 2021
___________

Introducerad av M. från A. PERRY - läs en gång och hänvisas till kommittén  om hälsa

EN AKT för att ändra folkhälsolagen i samband med avlägsnande av fall, kontakter och bärare av smittsamma sjukdomar som är potentiellt farliga för folkhälsan

MÄNNISKAN I STATEN NEW YORK, REPRESENTERAD I SENAT OCH ASSEMBLY, GÖR DET FÖLJANDE FÖLJANDE:

§ 2120-A. BORTTAGNING OCH BESVARANDE AV FALL, KONTAKTER OCH BÄRARE SOM ÄR ELLER KAN VARA FARA FÖR OFFENTLIG HÄLSA; ÖVRIGA BESTÄLLNINGAR. 1. BESTÄMMELSERNA I DENNA AVSNITT SKAL ANVÄNDAS I HÄNDELSEN ATT REGERAREN FÖRKLARAR EN HÄLSOSTAND PÅ EN EPIDEMI AV NÅGON KOMMUNIKATIONSSJUKDOM.

2. VID BESTÄMNING AV KLAR OCH ÖVERTÄCKANDE BEVIS TILL ATT ANDERS HÄLSA ÄR ELLER KAN VARA FARA AV ETT FALL, KONTAKT ELLER FÖRETAGARE, ELLER MISSTÄNKT FALL, KONTAKT ELLER Bärare av en smittsam sjukdom som, i åsidosättande fall, KOMMISSIONEN, MAJ STÄLL ETT ÖVERGÅNGANDE OCH BETYCKANDE FARLIGA FÖR DEN OFFENTLIGA HÄLSAN FÖR ALLMÄN MORBIDITET ELLER HÖG DÖDLIGHET, REGERAREN ELLER HANS ELLER DELEGEE, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL KOMMISSIONEN ELLER KAPITALERNA FÖR LOKAL HÄLSOAVDELNING ELLER RÄTT ELLER RÄTTNING AV SÅ EN PERSON ELLER EN GRUPP AV SÅDAN PERSONER genom att utfärda en enda beställning, IDENTIFIERA SÅDAN PERSONER antingen efter namn eller genom en rimlig specifik beskrivning av de enskilda individerna eller gruppen som hålls kvar. SÅDAN PERSON ELLER GRUPPEN PERSONER SKALL FÖRVARAS I LÄKEMEDELSFACILITET ELLER ANDRA LÄMPLIGA FACILITETER ELLER PERSONAL UTFÄLTT AV REGERAREN ELLER HANS ELLER HERDELEGEE OCH ÖVERENSSTÄMMANDE MED FÖRDELNING Fënnef av detta avsnitt.

3. EN PERSON ELLER GRUPP BORTTAGAD ELLER INNEHÅLLS AV BESTÄLLNING AV REGERAREN ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DENNA AVSNITT SKAL VARA FÖRVARAD FÖR SÅDAN PERIOD OCH PÅ SÅDAN MANER SOM AVDELNINGEN KAN DIREKTA I enlighet med DENNA AVSNITT.

4. Oavsett något inkonsekvent tillhandahållande av detta avsnitt:

A) ETT BEKRÄFTAT FALL ELLER EN TRANSPORTÖR SOM BEHÅLLAS I FÖLJANDE AV AVDELNING Två av denna sektion FÅR INTE FORTSÄTTA FÖR ATT FÖRVARAS EFTER AVDELNINGEN BESTÄMMER ATT SÅDAN PERSON INTE ÄR LÄNGRE KONTAGIOUS.

(B) ETT MISSTÄNKT FALL ELLER MISDUKT FÖRFARANDE SOM FÖRVARAS I FÖLJANDE AV AVDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT FÅR INTE FORTSÄTTA ATT BEHÅLLAS EFTER AVDELNINGSBESKRIVNINGAR, MED TRÄNING AV FÖRLIG DILIGENS, SÅ INTE SOM DET ÄR SÄNKT FÖLJANDE FEL SÅDAN SJUKDOM, ELLER OM DEN INFEKTERAS MED ELLER UTSÄTTAS FÖR SÅDAN SJUKDOM, ÄR INTE LÄNGRE ELLER BLI KONTAGIOUS.

(C) En person som kvarhålls i enlighet med underavdelning två av detta avsnitt som en kontakt av ett bekräftat fall eller en transportör ska inte fortsätta att kvarhålla efter att avdelningen bestämmer att personen inte är infekterad med sjukdomen eller LÄGGER EN POTENTIELL FARA FÖR ANDRA HÄLSA.

(D) EN PERSON SOM INNEHÅLLS I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT SOM EN KONTAKT AV ETT MISSTÄNKT FÅL FÅR INTE FORTSÄTTA ATT BEHÅLLAS:

(I) EFTER AVDELNINGEN BESTÄMMER, MED TRÄNING AV TILLFÖLJANDE DILIGENS, ATT DET MISKÄNDA FALLEN INTE INFekterades med SÅDAN SJUKDOM, ELLER VAR INTE KONTAGIOST vid den tidpunkt då KONTAKTEN VAR UTSÄTTAD FÖR SÅ ENDELIG; ELLER

(II) EFTER AVDELNINGEN BESTÄMMER ATT KONTAKTET INTE LÄNGRE LÄGGER EN POTENTIELL FARA FÖR ANDRA HÄLSA.

5. EN PERSON SOM BEHÅLLAS I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DENNA AVSNITT SKALL, SOM ÄR ANSVARANDE FÖR OMSTÄNDIGHETER:

(A) HAR HANS ELLER HÄR MEDICINSKA FÖRHÅLLANDE OCH BEHÖR BEDÖMT OCH REDRAGAT PÅ EN REGELBASISK GRUND, OCH

(B) BEHÅLLAS PÅ ETT HANTERING SOM ÄR ÖVERENSSTÄMMANDE MED ERKÄNT INSOLATION OCH INFEKTIONSKONTROLLPRINCIPER FÖR ATT MINIMERA SANNLIKHETEN FÖR ÖVERFÖRING AV INFEKTION TILL SÅDAN PERSON OCH ANDRA.

6. NÄR EN PERSON ELLER GRUPP BESTÄLLS FÖR ATT INNEHÅLLAS I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT FÖR EN PERIOD SOM INTE ÖVERTRÄDER TRE AFFÄRSDAGAR, FÅR SÅDAN PERSON ELLER MEDLEM AV EN SÅDAN GRUPP ATT HÖRA MÖJLIGHETEN. OM EN PERSON ELLER GRUPP BEHÅLLAS I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT BEHÖVS BEHÅLLAS UTOM TRE AFFÄRSDAGAR, SKAL DE FÖRESKRIVAS MED EN YTTERLIGARE KOMMISSIONERS BESTÄLLNING I ENLIGHET TILL FÖRDELNINGEN Två och åtta av denna sektion.

7. NÅR EN PERSON ELLER GRUPP BESTÄLLS ATT BLI INNEHÅLLAD I UTFÖRANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT FÖR EN PERIOD SOM ÖVERSTÄFFER TRE AFFÄRSDAGAR, OCH SÅDAN PERSON ELLER MEDLEM AV SÅDAN GRUPPEN FRÅGAR FRISLÄPPANDE, SKA REGERAREN ELLER Hennes eller hennes DELEGE-ANSVARARE EN RÄTTSBESTÄLLNING SOM GODKÄNNER SÅDAN FÖRSÄKRING INOM TRE AFFÄRSDAGAR EFTER SÅDAN FÖRFRÅGAN I SLUTET AV DEN FÖRSTA AFFÄRSDAGEN FÖLJANDE SOM LÖRDAG, SÖNDAG ELLER JURIDISK FERIE, SOM ANSÖKAN INNEHÅLLER EN BEGÄRAN OM EN ÖVERFÖRD HÖR. EFTER EN SÅDAN SÅDAN BEGÄRAN FÖR UTSLÄPP FÖRVARAS INTE FÖRFARANDE FÖR MER ÄN FEM FÖRETAGSDAGAR I FRÅN FÖR EN RÄTTSBESTÄLLNING SOM GODKÄNNER FÖRFARANDE. Oavsett de föregående bestämmelserna får ingen person kvarhållas mer än sextio dagar utan en domstolsbeslut som godkänner sådan uppsåt. GOVERNOREN ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE SÖKER FÖRVALTNING AV DOMSTOLEN OM SÅDAN FÖRSÄKRING INOM NITTIDAGAR FÖLJANDE FÖR FÖRSTA RÄTTSBESTÄMMELSEN FÖR ATT FÖRHÅLLANDE FÖRHÅLLANDE OCH DÄRFÖR INNAN NITTIGA DAGAR FÖR VARJE EFTERFÖLJANDE RÄTTSÖVERSIKT. I NÅGON domstol FÖRETAR ATT Tvinga fram en order av regeringen eller hans eller hennes delegat för BORTTAGANDE ELLER FÖRHÅLLANDE AV EN PERSON ELLER GRUPP UTFÄRDAD I FÖLJANDE AV DETTA AVDELNING ELLER FÖR GRANSKNING AV DEN FÖRETAGNA FÖRTECKNINGEN FÖR EN PERSON ELLER GRUPP, GÅR REGERAREN ELLER HANS ELLER DEN DELEGE FÖR ATT BEVISA DEN SÄRSKILDA RÄCKVÄRDEN KONKURRENSOMRÄTTANDE RÄTTSVÄRDIGHETEN .

8. (A) KOPIERING AV NÅGON FÖRHÅLLNINGSBESTÄLLNING AV REGERAREN ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE UTFÄRDAS I LÄGENHET TILL UNDERINDELNING TVÅ AV DENNA AVSNITT SKALL GIVAS VARJE VARJE FÖRHÅLLANDE INDIVIDUELL; OM BESTÄLLNINGEN GÄLLER EN GRUPP AV INDIVIDUER OCH DET ÄR INTE PRAKTISKT ATT GÖRA INDIVIDUELLA KOPIER, KAN DEN FÖRSÄLJAS PÅ EN FÖRSIKTIG PLATS I FÖRESKRIVNINGSPRISEN. NÅGOT BESKRIVNINGSBESTÄMMELSE FÖR KOMMISSIONEN UTFÄRDAS I FÖLJANDE AV UNDERDELNING TVÅ AV DENNA AVSNITT SKAL FÖRESKRIVAS:

(I) SYFTE MED FÖRFARANDET OCH DEN RÄTTSLIGA MYNDIGHETEN UNDER VILKA BESTÄLLNINGEN UTFÄRDAS, INKLUDERANDE SÄRSKILDA AVDELNINGAR I DENNA ARTIKEL ELLER ANDRA LAG ELLER FÖRORDNING;

(II) En beskrivning av omständigheterna och / eller beteendet hos den kvarhållna personen eller gruppen som utgör grunden för beställningens utfärdande;

(III) DE MINDRE BEGRÄNSANDE ALTERNATIVEN SOM FÖRSÖKTES OCH VAR OCH FRAMGÅNGLIGA OCH / ELLER DE MINDRE BEGRÄNSANDE ALTERNATIVEN SOM ANSES OCH REJKERAS, OCH SKÄLEN SOM ALTERNATIV FÖRVARAS.

(IV) ETT MEDDELANDE OM RÅDGIVANDE PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHÅLLES ATT DE HAR RÄTT ATT BEGÄRA FRISLÄPPANDE FRÅN FÖRHÅLLANDE, OCH INKLUDERANDE INSTRUKTIONER OM HUR SÅDAN BEGÄRAN SKAL GÖRAS;

(V) ETT MEDDELANDE RÅDGIVANDE OM PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHÅLLES ATT DE HAR RÄTT ATT FÖRETRÄCKAS AV JURIDISK RÅD OCH ATT PÅ BEGÄRAN AV SÅDAN PERSON ELLER GRUPPSTILLGÅNG TILL RÅDET LÄMPAS TILL DET OMFATTANDE MÖJLIGA OMRÅDET; OCH

(VI) ETT MEDDELANDE OM RÅDET PERSONEN ELLER GRUPPEN FÖR ATT FÖRVARA ATT DE KAN LEVERERA ADRESSER OCH / ELLER TELEFONNUMMER VÄNNAR OCH / ELLER RELATERAR FÖR ATT MOTTAGA MEDDELANDE OM PERSONENS FÖRHÅLLANDE, OCH ATT AVSNITTET SKA PÅ DET DET OMFATTANDE MÖJLIGA, ANMÄRKNING TILL ETT RIMLIGT ANTAL SÅDAN MÄNNISK ATT PERSONEN HÅLLS FÖRVARAS.

(B) DER ÄR EN BESTÄLLNING I UTFÖRANDE AV UNDERDELNINGARNA TVÅ OCH SJU AV DENNA AVSNITT, SOM KRÄVER ATT EN PERSON ELLER GRUPP FÖRESKRIVS FÖR EN PERIOD SOM ÖVERSTÄFFER TRE AFFÄRSDAGAR, SKAL:

(I) RÅD PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM INNEHÅLLS ATT FÖRSÄKRAN INTE FÖRVARAR FÖR MER ÄN FEMFÖRETAGSDAGAR EFTER ATT EN BEGÄRAN OM UTSLÄPP HAR GJORT I FRÅN FÖR EN RÄTTSBESTÄMMELSE SOM GODKÄNNER SÅDAN FÖRSÄKRING;

(II) RÅD PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM INNEHÅLLS ATT, VARJE ELLER INTE DE FRÅGAR FRIGÖRANDE FRÅN FÖRHÅLLANDE, MÅSTE GOVERNOR ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE FÅ EN RÄTTSBESTÄMMELSE FÖR FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE RÄTTSÖVERSIKT AV FÖRTECKNINGEN INOM NITTIDAGAR MED SÅDOMSTOLBESTÄLLNING OCH INOM NITTIGA DAGAR FÖR VARJE FÖLJANDE RÄTTSÖVERSIKT; OCH (III) ANVÄNDA PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHÅLLS ATT DE HAR RÄTT ATT FÖRFRÅGA ATT RÄTTSLIGT RÅD GÖR, ATT SÅDAN SÅ BEGÄRDER RÅDET FÖRVARAS OM OCH DET MÅLLIGT MÖJLIGT OMFATTANDE, OCH OM RÅDET ÄR SÅ LÄNGT, ATT SÅ DET RÄKNAR SOM RÄKNAS RÄKNAS SOM DET RÄKNAS .

9. EN PERSON SOM INNEHÅLLS I LÄKEMEDELSFACILITET, ELLER ANDRA LÄMPLIGA FACILITETER ELLER PERSONALER, FÅR INTE SJÄLV ELLER SJÄLV PÅ EN STÖRD HÄNDELSE, OCH FÅR INTE LÅTA ELLER FÖRSIKTA ATT LÄMNA SÅ FACILITET ELLER FEL DEN HÄR DELEN.

10. DER NÖDVÄNDIGT OCH MÖJLIGT FÖR OMSTÄNDIGHETER, SPRÅGSTOLKAR OCH PERSONER FÄRDIGA FÖR KOMMUNIKATION MED VISION OCH HÖRNING FÖRHINDRADE INDIVIDUER SOM SKA LEVERAS.

11. BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE FÖR UTFÄRDANDE AV BESTÄLLNINGAR SOM ÄR I enlighet med § 11.21 i NEW YORK CITY HEALTH CODE.

12. UTAN FÖR BORTTAGNINGS- OCH FÖRSÄKRINGSBESTÄLLNINGAR SOM AVSES I AVDELNING TVÅ AV DETTA AVSNITT, OCH UTAN PÅVERKANDE ELLER BEGRÄNSNING AV NÅGON ANNAN MYNDIGHET SOM KOMMISSIONEN KAN ANNAN ANVÄNDA, HAR GUDNOREN ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE FUNKT, I HANS ELLER Hennes, OCH SÖK TILLÄMPNING AV NÅGRA ANDRA BESTÄLLNINGAR OM ATT HAN ELLER HAR BESTÄMMER NÖDVÄNDIGT ELLER LÄMPLIGT FÖR ATT FÖREBYGGA SPRIDNING ELLER ÖVERFÖRING AV KONTAGIOUSA SJUKDOMAR ELLER ANDRA SJUKDOMAR SOM KAN utgöra en hot mot den offentliga hälsan INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, BESTÄLLNINGAR SOM KRÄVER NÅGON PERSON ELLER PERSONER SOM INTE TILLSKRIVS AV AVDELNINGEN; ATT FÖRVARA ISOLERAD ELLER KARANTÄNERAD HEMMA ELLER I LÄGEN AV SÅDAN PERSONS VAL SOM ÄR GODKÄNNANDE FÖR AVDELNINGEN OCH UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN OCH FÖR SÅDAN PERIOD SOM FÖREBYGGER ÖVERFÖRING AV DEN KONTAGIORA SJUKDOMEN ELLER ANDRA SJUKLIGHETER; FÖR ATT KRÄVA TESTNING ELLER LÄKEMEDELSÖVERSIKT AV PERSONER SOM KAN HAR UTSÄTTS FÖR ELLER INFICERAD AV EN KONTAGIOUS SJUKDOM ELLER SOM KAN HAR UTSÄTTS FÖR ELLER CONTAMINERADE MED FARLIGA BELOPP AV RADIOAKTIVA MATERIAL ELLER TOXISK KEMISK; FÖR ATT KRAV EN INDIVIDUELL SOM UTSÄTTAS FÖR ELLER INFICERAD AV EN KONTAGIOUS SJUKDOM FÖR ATT FULLFÖRA EN ANSVARANDE, FÖRESKRIVT KURS AV BEHANDLING, FÖREBYGANDE MEDICINERING ELLER VACCINATION, INKLUSIV FÖRFINNANDE FÖRFINNANDE ELLER FÖR ATT KRÄVA EN INDIVIDUELL SOM HAR BETRÄFFATS MED FARLIGA BELOPP AV RADIOAKTIVA MATERIAL ELLER GIFTIGA KEMIKALIER SÅDAN ATT SÄGDA INDIVIDUELLA KAN UTGÖRA EN FARA FÖR ANDRA, FÖR UNDERGO AVKONTAMINERING FÖRFARANDE FÖR DEKEMISK BEHANDLING. SÅDAN PERSONER ELLER PERSONER SKAL, PÅ BEGÄRAN, BESÖKAS EN MÖJLIGHET FÖR ATT HÖRAS, MEN BESTÄMMELSERNA I UNDERDELNINGAR TVÅ GÅNG ELV I DENNA AVSNITT FÖR INTE ANNAN ANVÄNDNING.

13. BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT FÅR INTE ÅTGÄRDAS FÖR ATT TILLÅTA ELLER KRÄVA TvingANDE ADMINISTRERING AV NÅGOT LÄKEMEDEL UTAN FÖREGÅENDE DOMSTOL.

§ 2. Denna handling träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har blivit en lag. Gäller omedelbart tillägg, ändring och / eller upphävande av alla regler eller föreskrifter som är nödvändiga för genomförandet av denna handling på dess ikraftträdande, har rätt att göras och kompletteras före eller före detta datum.

Läs originalräkningen här ...

Om redaktören

Patrick Wood
Patrick Wood är en ledande och kritisk expert på hållbar utveckling, grön ekonomi, Agenda 21, 2030 Agenda och historisk teknokrati. Han är författare till Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) och medförfattare av Trilaterals Over Washington, volymer I och II (1978-1980) med avdömda Antony C. Sutton.
Prenumerera
Meddela om
gäst

14 Kommentarer
äldsta
Senaste Mest röstade
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
laura ann

Cuomo och andra guvernörer någon annanstans är pro marxistiska / Agenda 2030 och andra stater längst till vänster kommer att följa om NY passerar detta. Yongare / medelålders män behöver odla ryggar och gå ut och motstå alla kränkningar av människors medborgerliga rättigheter / rätt till rörelse / resa i hela landet. Flygbolag, tåg har sina egna reseregler. Barer, restauranger och gym har rätt att driva sina företag och tjäna pengar.

Arnie

Vi vaknar bättre. De har gått för långt.

PatriotPene

Detta irriterar mig helt utan ansträngning. Ingen har rätt att säga att någon är en hälsorisk för samhället förutom en licensierad läkare. Och om den personen är en hälsorisk, borde de vara på ett sjukhus för Kristi skull. Det finns ingen ”guvernör” som är kvalificerad att göra detta beslut. Dessa människor tror att de kan utgöra vilken lag de vill och människor kommer att lyda den. Åh jag glömde…. maskerna, ... folket lyder det. Vilken gråtande skam det här är. Det här är inte bara nonsens, det är INGEN mening.

Elle

Jag kunde inte läsa mer av detta avskyvärda FASCIST-dokument. Det är en uppmaning att fängsla allmänheten av någon anledning inklusive oönskade "beteenden" utan resurs, inga rättigheter, inga friheter alls under dess språk. NY är officiellt dödande Bill of Rights för sina invånare. De har till och med ett kryphål för att ge råd om du inte har råd med det, dvs medborgare i USA och invånare i NY HAR officiellt INGA RÄTTIGHETER FÖR KONSTITUTIONEN att förses med en rådgivare om inte staten bestämmer att de kan / vill ge en. Detta dokument är helt okonstitutionellt på alla möjliga sätt.Läs mer "

Vickie Zaccardo

Samma här. Det blir min magont

Vickie Zaccardo

Jag kan knappt läsa det. Det äcklar mig. Cuomo äcklar mig. De flesta av regeringen (om du kan kalla dem. Det) avskyr mig. Alla som håller med om detta äcklar mig.

S Abraham

Människor bör förstå att de inte kan hålla Gud borta från sina liv och sedan förvänta sig något skydd från Gud. Kristna bör ha verklig tro på Jesu Kristi evangelium och leva därefter. När kristna tror på läror som evig säkerhet, lever orättfärdiga liv och vrider skrifterna för att stödja världens dagordningar, kan de inte förvänta sig något skydd från det onda. När människor accepterar evangeliet och ber till Gud om hjälp kommer det att finnas hjälp. När kristna i världen omvänder sig och ber kan det finnas hjälp från Gud.

Bea P

denna onda man måste tas bort från sitt ämbete och alla hans kamrater också De är ett hot mot vår hälsa !!!!
Ja, vi måste måste måste stå upp för våra ofrånkomliga rättigheter som vår skapare ger oss och befria samhället från sådant slem och ont!

Bea P

cuomo är den som är farlig för samhället !!!!