Artiklar av Tom DeWeese
Fattigdom, medkänslokartellet och miljörasism

Hernando de Soto hade rätt: äganderätten ligger till grund för och all ekonomisk utveckling som faktiskt kan lyfta människor ur fattigdom. Således kan FN: s universella angrepp på att eliminera äganderätten aldrig någonsin eliminera fattigdom som de hävdar.