Artiklar av Patrick Wood

image_pdfimage_print

Blommor för dystopi: musik börjar reflektera kultur

Historically, music and art have always reflected the culture within which they were created, and “The Great Dystopian Panic of 2020” is no exception. Les Techno has released a new album, Flowers for Dystopia, that paints a picture of the present rather than the future.


Technocracys tyranni: den nya normalen är inte normal

Fler författare får en helhetsbild av att en global statskupp av teknokrater äger rum och de är benägna att upprätta en global teknokrati. Den konstruerade "Great Panic of 2020" använder COVID-19 som ett stöd för att skapa ett enda globalt biosäkerhetsläge som kommer att kontrollera all mänsklig aktivitet.Under The Radar: Internet Of Things exploderar 2020

IoT (tingenes internet) är en nödvändig komponent i teknokratin för att övervaka allt som händer i samhället såväl som geospatial rörelse. När enheter interagerar med andra enheter och överför resultat till centraliserade datorer, tillämpas AI sedan för att utöva kontroll.