Maj 26, 2023

Trilateral kommissionär Henry Kissinger fyller 100 år, fortfarande inte ansvarig

Kissinger var en av grundarna av den trilaterala kommissionen, en förtrogen och nyckelaktör från Rockefeller-dynastin och en seriell inblandning i utrikesfrågor som resulterade i miljoners död. Det var Kissinger och Zbigniew Brzezinski som ursprungligen krävde ett konstitutionellt konvent för att skriva om USA:s framtid. Berömd av både Donald Trump och Hillary Clinton, ersatte Kissinger konsekvent politiska gränser.


John Kerry: Farm Confiscations "Not Off The Table"

Teknokrater har för avsikt att kontrollera all livsmedelsproduktion för att kontrollera populationer. Varför skulle regeringar konfiskera gårdar? Fråga bara Nederländerna. Eftersom gårdar använder kvävegödsel för att odla grödor, och eftersom kväve har förklarats vara en skadlig förorening, ses konfiskering av gårdar som ett sätt att bekämpa den globala uppvärmningen. Jag kan garantera att Bill Gates jordbruksimperium inte kommer att konfiskeras.


Forskare varnar för att genetiskt framställda insekter lätt kan beväpnas

Även om den här artikeln ursprungligen publicerades den 23 oktober 2018, är den mer förutseende idag än tidigare. Genetiska forskare som pysslar med naturen kommer inte att hjälpa naturen, utan snarare förstöra den. Insekter som innehåller genetiskt modifierade virus har lika mycket dödande potential som alla andra vapen på jorden.