Maj 24, 2023

Alternativa energiprojekt sätter energinätet i konkurs

Technocrat-mallen som används för att implementera alternativa energisystem är enkel: Överskatta fördelarna kraftigt och underskatta kostnaden kraftigt. Rent och enkelt är detta avsiktligt bedrägeri eftersom det har skett på detta sätt i varje enskilt fall. Målet är att skapa ett system för energibrist och kontroll som kan användas för att styra ekonomisk produktion och förbrukning.


Eric Schmidt: AI utgör ett existentiellt hot mot människor

Eric Schmidt, skaparen av Google, övervakningskapitalismen och medlem av Trilateral Commission som startade modern globalisering, alias Technocracy, säger att regeringen måste skydda oss från att AI "missbrukas av onda människor". Med andra ord kommer teknokraterna som skapade AI att vara de som ansvarar för att reglera den. Ondskan överlämnad till ondskan.


Hohmann: Hela världen ropar på ett globalt pandemifördrag

Världshälsoorganisationen och dess systerorganisationer har etablerat en global vanföreställning som täcker alla 194 nationer, inklusive USA:s vanföreställning definieras som "En tro eller förändrad verklighet som ständigt hålls trots bevis eller överenskommelse om motsatsen, i allmänhet med hänvisning till en psykisk störning .” Kort sagt, världen har blivit galen.