Maj 22, 2023

Det var centralbanker som riggade Lehman Brothers-krisen 2008

I min bok, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, kapitel 9, Who's Driving This Train, avslöjade min nätverksanalys av Trilateral Commission-medlemskap att centralbankerna hade vuxit fram som globaliseringens främsta kontrollcenter. Bank for International Settlements sitter högst upp i centralbankspyramiden. Därför är den här artikeln en enorm uppenbarelse som bekräftar min analys.


Romklubben, klimathysteri och global styrning

Min bok, Technocracy: The Hard Road to World Order, hade titeln efter Richard Gardners artikel från 1974 som publicerades i Foreign Affairs Magazine. Detta var uppkomsten av den moderna globaliseringen, vars arkitekter skapade en falsk klimat-/befolkningskris för att få panik över världen för att acceptera deras drakoniska krav. Det var bedrägeri från dag ett och är fortfarande totalt bedrägeri idag.


Gorsuch: Covid Lockdown Mania Stripped Civil Liberties

Högsta domstolens domare Neil Gorsuch förklarar, "Sedan mars 2020 kan vi ha upplevt de största intrången i medborgerliga friheter i detta lands fredstidshistoria." Det är på tiden, men det är för sent eftersom skadan redan är skedd. TN fördömde den hänsynslösa förstörelsen av medborgerliga friheter från dag ett av den globalistledda pandemin.