Maj 18, 2023


Teknokratisk polisstat fortsätter att blomstra

Teknokratin marscherar vidare, även inför regeringens nedläggning, eftersom teknokrater inte är en del av regeringen. De är till stor del ovalda och oansvariga och kommer att fortsätta sin skruvade agenda trots obekväma vägspärrar. Vidare avser Technocracy att ersätta regeringen helt och hållet.


Fem skäl till varför ChatGPT stoltserar med sekretess

Italien förbjöd ChatGPT i ungefär en månad innan tjänsten kunde återupptas. Integritetsproblemen är enorma och fortfarande olösta. ChatGPT läser till exempel och lär sig från upphovsrättsskyddade böcker, tidskrifter, tidningar, etc. Har någon gett det tillåtelse att göra det? Nej. Det förstör bokstavligen upphovsrättslagarna.