Maj 17, 2023

Teknokrati: Mänskligheten döms till ett unipolärt fängelse och digitalt Gulag

Teknokrati är till frihet och frihet som anti-materia är till materia. Det är ett kallbrand över världen och äter dess kött och vitalitet region för region, nation för nation. Det är en smittsam psykisk sjukdom där försökspersoner underkastar sig digitalt slaveri, utan att veta eller förstå att det kan leda till att de kastas ut från samhället eller till och med döden i förtid. Det är en panoptikon som är utformad för att kontrollera människor från insidan snarare än av yttre krafter.